O Z N A M 

Z dôvodu sťahovania bude Centrum právnej pomoci v Nitre,

od 25.11.2019 do 29.11.2019 zatvorené.

 Tešíme sa na Vás od 02.12.2019 v nových priestoroch na adrese: Štúrova 22, Nitra (budova VBC, 3. poschodie, vchod z boku z Párovskej ulice)

 Ďakujeme za pochopenie a za trpezlivosť pri vybavovaní Vašich záležitostí.

 Tím CPP

Centrum právnej pomoci, kancelária Nitra| Štefánikova trieda 88 | P.O.Box 7 |949 03 | Nitra|
tel.: 0650 105 100 | e-mail: info.nr@centrumpravnejpomoci.sk| www.centrumpravnejpomoci.sk