Archív kategorií: Aktuality

O Z N A M 

Z dôvodu sťahovania bude Centrum právnej pomoci v Nitre,

od 25.11.2019 do 29.11.2019 zatvorené.

 Tešíme sa na Vás od 02.12.2019 v nových priestoroch na adrese: Štúrova 22, Nitra (budova VBC, 3. poschodie, vchod z boku z Párovskej ulice)

 Ďakujeme za pochopenie a za trpezlivosť pri vybavovaní Vašich záležitostí.

 Tím CPP

Centrum právnej pomoci, kancelária Nitra| Štefánikova trieda 88 | P.O.Box 7 |949 03 | Nitra|
tel.: 0650 105 100 | e-mail: info.nr@centrumpravnejpomoci.sk| www.centrumpravnejpomoci.sk

Centrum právnej pomoci otvorilo konzultačné pracovisko aj v Starej Ľubovni

Centrum právnej pomoci (ďalej len „Centrum“) v rámci realizácie národného projektu „Posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej pomoci a prevencia eskalácie právnych problémov“ zriadilo v poradí už 12. konzultačné pracovisko, tentoraz v meste Stará Ľubovňa. Napĺňajúc ideu priblíženia sa ku klientom Centrum poskytuje svoje služby aktuálne v 15 kanceláriách a v 28 konzultačných pracoviskách po celom Slovensku.

Konzultačné pracovisko v Starej Ľubovni je organizačne začlenené pod kanceláriu Centra v Prešove. Nájdete ho v budove okresného súdu na ul. 17. novembra č. 30, miestnosť č. 28. Právna rada formou predbežnej konzultácie sa štandardne poskytuje v trvaní 60 minút. Predbežné konzultácie vo veci osobného bankrotu sa zo zákona poskytujú bezplatne, predbežné konzultácie v oblastiach civilného práva sú spoplatnené sumou 4,50 Eur. Na konzultáciu je sa potrebné vopred objednať na tel. č. 0650 105100 (Call centrum) resp. osobne priamo v kancelárii Centra v Prešove.

Prvý konzultačný deň v mesiaci august 2019 je naplánovaný na 20.08.2019 (utorok) v čase od 10,00 hod. do 14,30 hod.. Na termín konzultácie je sa potrebné objednať do 14.08.2019.

Konzultačné pracovisko bude poskytovať svoje služby max. dvakrát v mesiaci. Presné informácie o ďalších termínoch konzultácií sa dozviete na webe www.centrumpravnejpomoci.sk v časti „Kde a kedy nás nájdete“.

Tešíme sa na Vás.

Centrum právnej pomoci spúšťa Call centrum

Levice, 5.6.2019Občania sa budú môcť obrátiť so svojimi problémami na Centrum právnej pomoci aj prostredníctvom „klientskej linky“ s číslom 0650 105 100, ktorej ostrá prevádzka bude spustená dňa 6.6.2019.

Centrum právnej pomoci sa v posledných rokoch stalo pre občanov záchranným kolesom v mori ich neraz existenčných problémov. Po tom, čo CPP začalo občanom pomáhať aj v agende osobných bankrotov, záujem o ich služby enormne vzrástol. Hoci v uplynulých mesiacoch pribudlo viacero kancelárií CPP a konzultačných pracovísk, zamestnanci Centra právnej pomoci boli veľmi vyťažení a na nápor telefonických, osobných a elektronických dopytov kapacitne nestačili.

Vybudovanie Call centra bolo pre CPP už dlhšie prioritou a rozbehnutý projekt sa konečne podarilo pretaviť aj do reálnej podoby. Zuzana Kubovičová, riaditeľka CPP: „Zamestnanci CPP za uplynulých päť mesiacov vybavili 54.546 telefonátov od občanov. Som rada, že Call centrum prispeje k zníženiu záťaže zamestnancov CPP pri vybavovaní klientov najmä s požiadavkou na právnu pomoc súvisiacu s osobným bankrotom.“ Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj minister spravodlivosti, Gábor Gál: „Novým zamestnancom Call centra prajem v ich misii veľa šťastia a najmä energie a síl pri pomáhaní občanom. Ich práca rozhodne nebude jednoduchá, pretože okrem poskytnutia komplexných informácií budú neraz aj poslucháčmi ťažkých životných príbehov.“

Na čo bude Call centrum slúžiť?

Nový informačný systém centra nahradí nevyhovujúce existujúce riešenie a zmodernizuje tieto informačné služby Centra právnej pomoci tak, aby sa pomoc pre osoby v materiálnej núdzi alebo pre osoby, ktoré čelia bankrotu, zefektívnila. Prostredníctvom Call centra bude CPP poskytovať občanom informácie o osobnom bankrote, informácie o civilnom práve, informácie pre advokátov vo veci vyúčtovania trov a ďalšie dôležité informácie. Klientom rovnako poskytne možnosť objednať sa na konzultáciu a získať informácie o aktuálnom stave ich žiadosti.

V Call centre CPP so sídlom v Leviciach bude na „klientskej linke“ 0650 105 100 pre občanov k dispozícii 9 pracovníkov vrátane supervízora, a to každý pracovný deň od 8.00 do 18.00 hod.

Prednáška z rodinného a dedičského práva na Fakulte politológie a medzinárodných vzťahov UMB

Asi pred dvoma týždňami bol náš kolega JUDr. Juraj Žemba, právnik z kancelárie CPP Banská Bystrica, oslovený veľmi dobrým kamarátom Matúšom Štulajterom pedagogicky pôsobiacim na Fakulte politológie a medzinárodných vzťahov UMB, či by ako človek z praxe nepripravil prednášku z rodinného a dedičského práva pre študentov prvého ročníka.
Podobné aktivity sú vášňou mnohých našich kolegov, pre ktorých je práca zároveň koníčkom, a z toho dôvodu nemohol ani Juraj odmietnuť a v príjemnej atmosfére podporenej plodnou diskusiou bola táto prednáška včera zrealizovaná.
Spoločne zdieľame názor doktora Žembu a myslíme, že Centrum právnej pomoci bolo reprezentované dôstojne. Pán kolega, patrí vám za to veľké ĎAKUJEME.


Otvorenie nových kancelárií v Trnave a Tvrdošíne

Robíme všetko preto, aby sme k Vám boli bližšie a mohli poskytovať právnu pomoc všade tam, kde je to potrebné. Preto sme otvorili nové kancelárie Centra právnej pomoci v mestách Trnava a Tvrdošín.

Kancelária Trnava
Pekárska 11
917 01 Trnava
Tel: 033 / 293 30 91
E-mail: info.tt@centrumpravnejpomoci.sk

Úradné hodiny

Kancelária Tvrdošín
Medvedzie 132
027 44 Tvrdošín
Tel: 043 / 290 10 31
E-mail: info.ts@centrumpravnejpomoci.sk

Úradné hodiny