Žiadosti

Žiadosti o poskytnutie právnej pomoci

Formulár – Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci
>> PDF súbor

Formulár – Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci súvisiacej s oznamovaním protispoločenskej činnosti
>> PDF súbor

Formulár – Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci pre cezhraničné žiadosti
>> tlačivá na stránke Európskej komisie

Formulár – Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci
>> tlačivá na stránke Zbierka

Príloha Veľkosť
sipka3Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení.pdf 259 KB
sipka3Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci.pdf 225.64 KB
sipka3Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci súvisiacej s oznamovaním protispoločenskej činnosti.pdf 225.64 KB