Žiadosti o poskytnutie informácii

Žiadosť o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Chcem požiadať o informáciu Vaša žiadosť bude vybavená v súlade so zákonom 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.