Kde a kedy nás nájdete

Zvoľte si kanceláriu podľa názvu alebo miesta bydliska


Úradné hodiny:

Vo všetkých kanceláriách:

Konzultačné dni:
Pondelok : 8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00 h
Streda : 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:00 h (v Bratislave do 15:30 h)

Podateľňa:
Pondelok, utorok, štvrtok: 8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00 h
Streda : 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:00 h (!!v Bratislave do 15:30 h!!)

Piatok je stránkový deň vo všetkých kanceláriách len do 12:00 h

V Konzultačnom pracovisku Galanta:

Konzultačné dni budú:
Na konzultácie je potrebné sa objednať.
18.04.2019(štvrtok) – 8.30 – 15.00 hod.
30.05.2019(štvrtok) – 8.30 – 15.00 hod.
27.06.2019(štvrtok) – 8.30 – 15.00 hod.
25.07.2019(štvrtok) – 8.30 – 15.00 hod.
22.08.2019(štvrtok) – 8.30 – 15.00 hod.
26.09.2019(štvrtok) – 8.30 – 15.00 hod.
31.10.2019(štvrtok) – 8.30 – 15.00 hod.
28.11.2019(štvrtok) – 8.30 – 15.00 hod.
19.12.2019(štvrtok) – 8.30 – 15.00 hod.

V Konzultačnom pracovisku Senica:

Konzultačné dni budú:
Na konzultácie je potrebné sa objednať.
14.05.2019(utorok) – 9.15 – 14.00 hod.
11.06.2019(utorok) – 9.15 – 14.00 hod.
09.07.2019(utorok) – 9.15 – 14.00 hod.
06.08.2019(utorok) – 9.15 – 14.00 hod.
10.09.2019(utorok) – 9.15 – 14.00 hod.
08.10.2019(utorok) – 9.15 – 14.00 hod.
12.11.2019(utorok) – 9.15 – 14.00 hod.
10.12.2019(utorok) – 9.15 – 14.00 hod.

V Konzultačnom pracovisku Skalica:

Konzultačné dni budú:
Na konzultácie je potrebné sa objednať.
16.04.2019(utorok) – 10.00 – 15.00 hod.
21.05.2019(utorok) – 10.00 – 15.00 hod.
18.06.2019(utorok) – 10.00 – 15.00 hod.
16.07.2019(utorok) – 10.00 – 15.00 hod.
03.09.2019(utorok) – 10.00 – 15.00 hod.
17.09.2019(utorok) – 10.00 – 15.00 hod.
15.10.2019(utorok) – 10.00 – 15.00 hod.
19.11.2019(utorok) – 10.00 – 15.00 hod.
03.12.2019(utorok) – 10.00 – 15.00 hod.

V Konzultačnom pracovisku Malacky:

Konzultačné dni budú:
07.05. 2019(utorok): 08:30 – 15:00 hod.
04.06. 2019(utorok): 08:30 – 15:00 hod.
02.07. 2019(utorok): 08:30 – 15:00 hod.
06.08. 2019(utorok): 08:30 – 15:00 hod.
01.10. 2019(utorok): 08:30 – 15:00 hod.
05.11. 2019(utorok): 08:30 – 15:00 hod.
03.12. 2019(utorok): 08:30 – 15:00 hod.

V Konzultačnom pracovisku Bánovce nad Bebravou:

Konzultačné dni budú:
30.04.2019(utorok) – 9.00 – 15.00 hod.
28.05.2019(utorok) – 9.00 – 15.00 hod.
25.06.2019(utorok) – 9.00 – 15.00 hod.
23.07.2019(utorok) – 9.00 – 15.00 hod.
27.08.2019(utorok) – 9.00 – 15.00 hod.
24.09.2019(utorok) – 9.00 – 15.00 hod.
22.10.2019(utorok) – 9.00 – 15.00 hod.
19.11.2019(utorok) – 9.00 – 15.00 hod.
17.12.2019(utorok) – 9.00 – 15.00 hod.
Na konzultácie je potrebné sa vopred telefonicky objednať.

V Konzultačnom pracovisku Ilava:

Konzultačné dni budú:
25.04.2019(štvrtok) – 8.00 – 15.00 hod.
09.05.2019(štvrtok) – 8.00 – 15.00 hod.
23.05.2019(štvrtok) – 8.00 – 15.00 hod.
06.06.2019(štvrtok) – 8.00 – 15.00 hod.
20.06.2019(štvrtok) – 8.00 – 15.00 hod.
04.07.2019(štvrtok) – 8.00 – 15.00 hod.
18.07.2019(štvrtok) – 8.00 – 15.00 hod.
01.08.2019(štvrtok) – 8.00 – 15.00 hod.
15.08.2019(štvrtok) – 8.00 – 15.00 hod.
Na konzultácie je potrebné sa vopred telefonicky objednať.

V Konzultačnom pracovisku Jelšava:

Konzultačné dni budú:
18.04. 2019: 09:00 – 14:00 h
09.05. 2019: 09:00 – 14:00 h
23.05. 2019: 09:00 – 14:00 h
06.06. 2019: 09:00 – 14:00 h
20.06. 2019: 09:00 – 14:00 h
04.07. 2019: 09:00 – 14:00 h
18.07. 2019: 09:00 – 14:00 h
08.08. 2019: 09:00 – 14:00 h
22.08. 2019: 09:00 – 14:00 h
05.09. 2019: 09:00 – 14:00 h
19.09. 2019: 09:00 – 14:00 h
10.10. 2019: 09:00 – 14:00 h
24.10. 2019: 09:00 – 14:00 h
07.11. 2019: 09:00 – 14:00 h
21.11. 2019: 09:00 – 14:00 h
05.12. 2019: 09:00 – 14:00 h
Hromadné konzultácie na osobný bankrot sa uskutočnia v časoch o 09:00 a 11:00 hod.

V Konzultačnom pracovisku Fiľakovo:

25.04. 2019: 08:00 – 14:00 h
16.05. 2019: 08:00 – 14:00 h
30.05. 2019: 08:00 – 14:00 h
13.06. 2019: 08:00 – 14:00 h
27.06. 2019: 08:00 – 14:00 h
11.07. 2019: 08:00 – 14:00 h
25.07. 2019: 08:00 – 14:00 h
15.08. 2019: 08:00 – 14:00 h
12.09. 2019: 08:00 – 14:00 h
26.09. 2019: 08:00 – 14:00 h
17.10. 2019: 08:00 – 14:00 h
31.10. 2019: 08:00 – 14:00 h
14.11. 2019: 08:00 – 14:00 h
28.11. 2019: 08:00 – 14:00 h
12.12. 2019: 08:00 – 14:00 h
Hromadné konzultácie na osobný bankrot sa uskutočnia v časoch o 08:00 a 10:00 hod.
Obedňajšia prestávka v čase od 12:00 do 12:30 hod.

V Konzultačnom pracovisku Čadca:

Konzultačné dni budú:
18.04.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
16.05.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
30.05.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
13.06.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
27.06.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
11.07.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
08.08.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
05.09.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
19.09.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
03.10.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
17.10.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
07.11.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
21.11.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
05.12.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
Obedňajšia prestávka v čase od 11:30 do 12:00 hod.

V Konzultačnom pracovisku Bardejov:

Konzultačné dni budú:
16.04.2019(utorok) – 9.30 – 14.45 hod
30.04.2019(utorok) – 9.30 – 14.45 hod
14.05.2019(utorok) – 9.30 – 14.45 hod
28.05.2019(utorok) – 9.30 – 14.45 hod
11.06.2019(utorok) – 9.30 – 14.45 hod
25.06.2019(utorok) – 9.30 – 14.45 hod
V prípade potreby nás kontaktujte na tel. č. 054 242 00 81, 0650 105 100, 0917 204 751.
Alebo info.sk@centrumpravnejpomoci.sk

V Konzultačnom pracovisku Giraltovce:

Konzultačné dni budú:
07.05.2019(utorok) – 9.00 – 15.00 hod
04.06.2019(utorok) – 9.00 – 15.00 hod

V Konzultačnom pracovisku Brezno:

Konzultačné dni budú:
každý piatok od 09:00 – 13:00 h

V Konzultačnom pracovisku Detva:

Konzultačné dni budú:
každý druhý štvrtok od 09:00 – 13:00 h

V Konzultačnom pracovisku Veľký Krtíš:

Konzultačné dni budú:
každý druhý utorok v čase od 9:00 do 13:00 h

V Konzultačnom pracovisku Banská Štiavnica:

Konzultačné dni budú:
05.04.2019 7:30 – 13:30hod.
19.04.2019 UPOZORNENIE:  sviatok, z daného dôvodu sa konzultácie v tento deň nekonajú!
03.05.2019 7:30 – 13:30hod.
17.05.2019 7:30 – 13:30hod.
31.05.2019 7:30 – 13:30hod.
14.06.2019 7:30 – 13:30hod.
28.06.2019 7:30 – 13:30hod.
12.07.2019 7:30 – 13:30hod.
26.07.2019 7:30 – 13:30hod.
09.08.2019 7:30 – 13:30hod.
23.08.2019 7:30 – 13:30hod.
06.09.2019 7:30 – 13:30hod.
20.09.2019 7:30 – 13:30hod.
04.10.2019 7:30 – 13:30hod.
18.10.2019 7:30 – 13:30hod.
01.11.2019 7:30 – 13:30hod. Sviatok, konzultácie sa nekonajú!
15.11.2019 7:30 – 13:30hod.
29.11.2019 7:30 – 13:30hod.
13.12.2019 7:30 – 13:30hod.
27.12.2019 7:30 – 13:30hod.

V Konzultačnom pracovisku Martin:

Konzultačné dni budú:
26.04.2019(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
10.05.2019(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
24.05.2019(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
14.06.2019(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
28.06.2019(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
19.07.2019(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
16.08.2019(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
06.09.2019(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
27.09.2019(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
11.10.2019(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
25.10.2019(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
08.11.2019(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
22.11.2019(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
13.12.2019(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
Obedňajšia prestávka v čase od 11:30 do 12:00 hod.

V Konzultačnom pracovisku Považská Bystrica:

Konzultačné dni budú:
25.04.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
09.05.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
23.05.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
06.06.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
20.06.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
25.07.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
22.08.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
12.09.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
26.09.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
10.10.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
24.10.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
14.11.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
28.11.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
12.12.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
Obedňajšia prestávka v čase od 11:30 do 12:00 hod.

V Konzultačnom pracovisku Prievidza:

Konzultačné dni budú:
každý utorok 8:00 – 13:30hod.

V Konzultačnom pracovisku Topoľčany:

Konzultačné dni budú:
16.04. 2019 (utorok): 09:00 – 15:00 h
21.05. 2019 (utorok): 09:00 – 15:00 h
18.06. 2019 (utorok): 09:00 – 15:00 h
23.07. 2019 (utorok): 09:00 – 15:00 h
Na konzultáciu je potrebné sa objednať v kancelárii Nitra.

V Konzultačnom pracovisku Levice:

Konzultačné dni budú:
17.05. 2019 (piatok): 09:00 – 15:00 h
31.05. 2019 (piatok): 09:00 – 15:00 h
14.06. 2019 (piatok): 09:00 – 15:00 h
28.06. 2019 (piatok): 09:00 – 15:00 h
Na konzultáciu je potrebné sa objednať v kancelárii Nitra.

V Konzultačnom pracovisku Levoča:

Konzultačné dni budú:
25.04. 2019 (štvrtok): 09:30 – 13:45 h
09.05. 2019 (štvrtok): 09:30 – 13:45 h
23.05. 2019 (štvrtok): 09:30 – 13:45 h
06.06. 2019 (štvrtok): 09:30 – 13:45 h
20.06. 2019 (štvrtok): 09:30 – 13:45 h
Obedňajšia prestávka: 11:45 – 12:30hod. (orientačný čas)

V Konzultačnom pracovisku Spišská Nová Ves:

Konzultačné dni budú:
25.04. 2019: 09:00 – 14:30 h
09.05. 2019: 09:00 – 14:30 h
23.05. 2019: 09:00 – 14:30 h
06.06. 2019: 09:00 – 14:30 h
20.06. 2019: 09:00 – 14:30 h
04.07. 2019: 09:00 – 14:30 h
18.07. 2019: 09:00 – 14:30 h
01.08. 2019: 09:00 – 14:30 h
15.08. 2019: 09:00 – 14:30 h
05.09. 2019: 09:00 – 14:30 h
19.09. 2019: 09:00 – 14:30 h
03.10. 2019: 09:00 – 14:30 h
17.10. 2019: 09:00 – 14:30 h
07.11. 2019: 09:00 – 14:30 h
21.11. 2019: 09:00 – 14:30 h
05.12. 2019: 09:00 – 14:30 h
17.12. 2019: 09:00 – 14:30 h

V Konzultačnom pracovisku Medzilaborce:

Konzultačné dni budú:
26.04. 2019: 08:00 – 16:00 h
15.05. 2019: 08:00 – 16:00 h

V Konzultačnom pracovisku Michalovce:

Konzultačné dni budú:
16.04. 2019: 08:30 – 14:00 h
07.05. 2019: 08:30 – 14:00 h
23.05. 2019: 08:30 – 14:00 h
05.06. 2019: 08:30 – 14:00 h
20.06. 2019: 08:30 – 14:00 h

V Konzultačnom pracovisku Nové Zámky:

Konzultačné dni budú:
23.04. 2019: 09:00 – 15:00 h
Na konzultáciu je potrebné sa objednať v kancelárii Nitra.

Kancelária - Komárno Topoľčany - konzultačné pracovisko Malacky - konzultačné pracovisko
Bánovce nad Bebravou - konzultačné pracovisko
Banská Bystrica Galanta - konzultačné pracovisko
Nitra Trebišov - konzultačné pracovisko
Stará Ľubovňa - konzultačné pracovisko
Dolný Kubín - konzultačné pracovisko
Martin - konzultačné pracovisko
Skalica - konzultačné pracovisko
Senica - konzultačné pracovisko
Fiľakovo Trnava Tvrdošín Giraltovce Detva Ilava - konzultačné pracovisko
Považská Bystrica - konzultačné pracovisko
Považská Bystrica - konzultačné pracovisko
Žiar nad Hronom Čadca - konzultačné pracovisko
Levoča Humenné Michalovce Svidník bardejov Medzilaborce - konzultačné pracovisko
Prešov Košice Liptovský Mikuláš Žilina Rimavská Sobota Banská Bystrica Trenčín Bratislava Levice Levice Nitra Nové Zámky Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom jelsava Prievidza - konzultačné pracovisko
Čadca - konzultačné pracovisko
Levoča