Kde a kedy nás nájdete

Zvoľte si kanceláriu podľa názvu alebo miesta bydliska


sk

Úradné hodiny:

Vo všetkých kanceláriách:

Konzultačné dni:
Pondelok : 8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00 h
Streda : 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:00 h (v Bratislave do 15:30 h)

Podateľňa:
Pondelok, utorok, štvrtok: 8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00 h
Streda : 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:00 h (v Bratislave do 15:30 h)

Piatok je stránkový deň vo všetkých kanceláriách len do 13:00 h

 

V Konzultačnom pracovisku Nové Zámky:

Konzultačné dni v mesiaci :
Konzultačné pracovisko je až do odvolania z technických príčin zatvorené,  v prípade potreby sa prosím obráťte na kanceláriu Nitra.

V Konzultačnom pracovisku Ilava:

Konzultačné dni budú:
28.06. 2018: 09:00 – 14:00 h

V Konzultačnom pracovisku Jelšava:

Konzultačné dni budú:
21.06. 2018: 09:00 – 14:00 h
12.07. 2018: 09:00 – 14:00 h
26.07. 2018: 09:00 – 14:00 h
09.08. 2018: 09:00 – 14:00 h
23.08. 2018: 09:00 – 14:00 h
13.09. 2018: 09:00 – 14:00 h
27.09. 2018: 09:00 – 14:00 h
11.10. 2018: 09:00 – 14:00 h
25.10. 2018: 09:00 – 14:00 h

V Konzultačnom pracovisku Čadca:

Konzultačné dni budú:
28.06.2018(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
19.07.2018(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
Obedňajšia prestávka v čase od 11:30 do 12:00 hod.

V Konzultačnom pracovisku Bardejov:

Konzultačné dni budú:
26.06.2018 – 9.00 – 14.45 hod.
V prípade potreby nás kontaktujte na tel. č. 054 242 00 81, 0917 204 751, 0650 105 100.

V Konzultačnom pracovisku Brezno:

Konzultačné dni budú:
každý piatok od 09:00 – 13:00 h

V Konzultačnom pracovisku Detva:

Konzultačné dni budú:
každý štvrtok od 09:00 – 13:00 h

V Konzultačnom pracovisku Veľký Krtíš:

Konzultačné dni budú:
každý druhý utorok v čase od 9:00 do 13:00 h

V Konzultačnom pracovisku Banská Štiavnica:

Konzultačné dni budú:
22.06.2018 (piatok) – 07:30 – 13:30 hod.

V Konzultačnom pracovisku Považská Bystrica:

Konzultačné dni budú:
21.06.2018(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
12.07.2018(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
26.07.2018(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
Obedňajšia prestávka v čase od 11:30 do 12:00 hod.

V Konzultačnom pracovisku Prievidza:

Konzultačné dni budú:
19.06.2018 (utorok) 8:00 – 13:30
Zmena konzultačných hodín je vyhradená.

V Konzultačnom pracovisku Levice:

Konzultačné dni budú:
27.07. 2018: 09:00 – 15:00 h
10.08. 2018: 09:00 – 15:00 h
24.08. 2018: 09:00 – 15:00 h
07.09. 2018: 09:00 – 15:00 h
21.09. 2018: 09:00 – 15:00 h
05.10. 2018: 09:00 – 15:00 h
19.10. 2018: 09:00 – 15:00 h
02.11. 2018: 09:00 – 15:00 h
16.11. 2018: 09:00 – 15:00 h
30.11. 2018: 09:00 – 15:00 h
14.12. 2018: 09:00 – 15:00 h

Konzultácia s právnikom sa poskytuje v rozsahu max. 1 hodiny, v jednej právnej veci len jeden krát a je spoplatnená sumou 4,50 Eur.

V Konzultačnom pracovisku Levoča:

Konzultačné dni budú:
aktualizácia údajov…

V Konzultačnom pracovisku Spišská Nová Ves:

Konzultačné dni budú:
12.07. 2018: 09:00 – 14:30 h
26.07. 2018: 09:00 – 14:30 h
16.08. 2018: 09:00 – 14:30 h
06.09. 2018: 09:00 – 14:30 h
20.09. 2018: 09:00 – 14:30 h
11.10. 2018: 09:00 – 14:30 h
25.10. 2018: 09:00 – 14:30 h
08.11. 2018: 09:00 – 14:30 h
22.11. 2018: 09:00 – 14:30 h
06.12. 2018: 09:00 – 14:30 h
18.12. 2018: 09:00 – 14:30 h

V Konzultačnom pracovisku Medzilaborce:

Konzultačné dni budú:
05.06. 2018: 08:00 – 16:00 h

V Konzultačnom pracovisku Michalovce:

Konzultačné dni budú:
20.06. 2018: 09:00 – 14:30 h

Detva Ilava - konzultačné pracovisko Považská Bystrica - konzultačné pracovisko Žiar nad Hronom Čadca - konzultačné pracovisko Levoča Humenné Michalovce Svidník bardejov Medzilaborce - konzultačné pracovisko Prešov Košice Liptovský Mikuláš Žilina Rimavská Sobota Banská Bystrica Trenčín Bratislava Levice Nitra Nové Zámky Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom jelsava Prievidza - konzultačné pracovisko Čadca - konzultačné pracovisko Levoča