Kde a kedy nás nájdete

Zvoľte si kanceláriu podľa názvu alebo miesta bydliska


sk

Úradné hodiny:

Vo všetkých kanceláriách:

Konzultačné dni:
Pondelok : 8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00 h
Streda : 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:00 h (v Bratislave do 15:30 h)

Podateľňa:
Pondelok, utorok, štvrtok: 8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00 h
Streda : 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:00 h (v Bratislave do 15:30 h)

Piatok je stránkový deň vo všetkých kanceláriách len do 13:00 h

 

V Konzultačnom pracovisku Nové Zámky:

Konzultačné dni v mesiaci :
Konzultačné pracovisko je až do odvolania z technických príčin zatvorené,  v prípade potreby sa prosím obráťte na kanceláriu Nitra.

V Konzultačnom pracovisku Ilava:

Konzultačné dni budú:
každý Štvrtok od 08:00 – 14:00 h

V Konzultačnom pracovisku Jelšava:

Konzultačné dni budú:
12.10. 2017: 09:00 – 14:00 h
16.11. 2017: 09:00 – 14:00 h
14.12. 2017: 09:00 – 14:00 h

V Konzultačnom pracovisku Čadca:

Konzultačné dni budú:
12.10. 2017: 09:00 – 13:00 h
26.10. 2017: 09:00 – 13:00 h

V Konzultačnom pracovisku Bardejov:

Konzultačné dni budú:
17.10. 2017: 9:30 – 14:45 h
31.10. 2017: 9:30 – 14:45 h
14.11. 2017: 9:30 – 14:45 h
28.11. 2017: 9:30 – 14:45 h
12.12. 2017: 9:30 – 14:45 h

V Konzultačnom pracovisku Brezno:

Konzultačné dni budú:
každý piatok od 09:00 – 13:00 h

V Konzultačnom pracovisku Detva:

Konzultačné dni v budú:
každý štvrtok od 09:00 – 13:00 h

V Konzultačnom pracovisku Veľký Krtíš:

Konzultačné dni budú:
06.10. 2017: 8:30 – 13:00 h
20.10. 2017: 8:30 – 13:00 h
03.11. 2017: 8:30 – 13:00 h
17.11. 2017: štátny sviatok !!!
01.12. 2017: 8:30 – 13:00 h
15.12. 2017: 8:30 – 13:00 h
29.12. 2017: konzultácie nebudú

V Konzultačnom pracovisku Banská Štiavnica:

Konzultačné dni budú:
13.10. 2017: 07:30 – 13:30 h
27.10. 2017: 07:30 – 13:30 h
10.11. 2017: 07:30 – 13:30 h
24.11. 2017: 07:30 – 13:30 h
08.12. 2017: 07:30 – 13:30 h
15.12. 2017: 07:30 – 13:30 h

V Konzultačnom pracovisku Považská Bystrica:

Konzultačné dni budú:
05.10. 2017: 08:30 – 12:30 h
19.10. 2017: 08:30 – 12:30 h

V Konzultačnom pracovisku Prievidza:

Konzultačné dni budú:
10.10. 2017: 8:15 – 13:30 h
24.10. 2017: 8:15 – 13:30 h
07.11. 2017: 8:15 – 13:30 h
21.11. 2017: 8:15 – 13:30 h
05.12. 2017: 8:15 – 13:30 h
19.12. 2017: 8:15 – 13:30 h

V Konzultačnom pracovisku Levice:

Konzultačné dni budú:
06.10. 2017: 09:00 – 15:00 h
20.10. 2017: 09:00 – 15:00 h
03.11. 2017: 09:00 – 15:00 h
24.11. 2017: 09:00 – 15:00 h
08.12. 2017: 09:00 – 15:00 h

V Konzultačnom pracovisku Levoča:

Konzultačné dni budú:
12.10. 2017: 09:30 – 13:45 h
26.10. 2017: 09:30 – 13:45 h
09.11. 2017: 09:30 – 13:45 h
23.11. 2017: 09:30 – 13:45 h

V Konzultačnom pracovisku Spišská Nová Ves:

Konzultačné dni budú:
12.10. 2017: 09:00 – 14:30 h
26.10. 2017: 09:00 – 14:30 h
09.11. 2017: 09:00 – 14:30 h
23.11. 2017: 09:00 – 14:30 h
07.12. 2017: 09:00 – 14:30 h
19.12. 2017: 09:00 – 14:30 h

V Konzultačnom pracovisku Medzilaborce:

Konzultačné dni budú:
19.10. 2017: 08:00 – 16:00 h
26.11. 2017: 08:00 – 16:00 h
15.12. 2017: 08:00 – 16:00 h

V Konzultačnom pracovisku Michalovce:

Konzultačné dni budú:
12.10. 2017: 09:30 – 15:00 h
25.10. 2017: 09:30 – 15:00 h
09.11. 2017: 09:30 – 15:00 h
20.11. 2017: 09:30 – 15:00 h
07.12. 2017: 09:30 – 15:00 h
20.12. 2017: 09:30 – 15:00 h

Detva Ilava - konzultačné pracovisko Považská Bystrica - konzultačné pracovisko Žiar nad Hronom Čadca - konzultačné pracovisko Levoča Humenné Michalovce Svidník bardejov Medzilaborce - konzultačné pracovisko Prešov Košice Liptovský Mikuláš Žilina Rimavská Sobota Banská Bystrica Trenčín Bratislava Levice Nitra Nové Zámky Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom jelsava Prievidza - konzultačné pracovisko Čadca - konzultačné pracovisko Levoča