Kde a kedy nás nájdete

Zvoľte si kanceláriu podľa názvu alebo miesta bydliska


sk

Úradné hodiny:

Vo všetkých kanceláriách:

Konzultačné dni:
Pondelok : 8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00 h
Streda : 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:00 h (v Bratislave do 15:30 h)

Podateľňa:
Pondelok, utorok, štvrtok: 8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00 h
Streda : 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:00 h (v Bratislave do 15:30 h)

Piatok je stránkový deň vo všetkých kanceláriách len do 13:00 h

 

V Konzultačnom pracovisku Nové Zámky:

Konzultačné dni v mesiaci :
Konzultačné pracovisko je až do odvolania z technických príčin zatvorené,  v prípade potreby sa prosím obráťte na kanceláriu Nitra.

V Konzultačnom pracovisku Ilava:

Konzultačné dni budú:
každý Štvrtok od 08:00 – 14:00 h

V Konzultačnom pracovisku Jelšava:

Konzultačné dni budú:
10.03. 2017: 09:00 – 14:00 h
13.04. 2017: 09:00 – 14:00 h
11.05. 2017: 09:00 – 14:00 h
15.06. 2017: 09:00 – 14:00 h
13.07. 2017: 09:00 – 14:00 h

V Konzultačnom pracovisku Čadca:

Konzultačné dni budú:
09.02. 2017: 09:00 – 13:00 h
23.02. 2017: 09:00 – 13:00 h
09.03. 2017: 09:00 – 13:00 h
23.03. 2017: 09:00 – 13:00 h
06.04. 2017: 09:00 – 13:00 h
20.04. 2017: 09:00 – 13:00 h
04.05. 2017: 09:00 – 13:00 h
18.05. 2017: 09:00 – 13:00 h
08.06. 2017: 09:00 – 13:00 h
22.06. 2017: 09:00 – 13:00 h

V Konzultačnom pracovisku Bardejov:

Konzultačné dni budú:
14.02. 2017: 9:30 – 14:45 h
28.02. 2017: 9:30 – 14:45 h
14.03. 2017: 9:30 – 14:45 h
28.03. 2017: 9:30 – 14:45 h
11.04. 2017: 9:30 – 14:45 h
25.04. 2017: 9:30 – 14:45 h
09.05. 2017: 9:30 – 14:45 h
23.05. 2017: 9:30 – 14:45 h
03.06. 2017: 9:30 – 14:45 h
20.06. 2017: 9:30 – 14:45 h

V Konzultačnom pracovisku Brezno:

Konzultačné dni v  budú:
každý piatok od 09:00 – 13:00 h

V Konzultačnom pracovisku Detva:

Konzultačné dni v budú:
každý štvrtok od 09:00 – 13:00 h

V Konzultačnom pracovisku Veľký Krtíš:

Konzultačné dni budú:
10.02. 2017: 9:00 – 13:00 h
24.02. 2017: 9:00 – 13:00 h
10.03. 2017: 9:00 – 13:00 h
24.03. 2017: 9:00 – 13:00 h
07.04. 2017: 9:00 – 13:00 h
21.04. 2017: 9:00 – 13:00 h
05.05. 2017: 9:00 – 13:00 h
19.05. 2017: 9:00 – 13:00 h
02.06. 2017: zrušený
16.06. 2017: 9:00 – 13:00 h
30.06. 2017: 9:00 – 13:00 h

V Konzultačnom pracovisku Banská Štiavnica:

Konzultačné dni budú:
03.02. 2017: konzultácie nebudú !!!
17.02. 2017: 08:30 – 13:30 h
17.03. 2017: 08:30 – 13:30 h
31.03. 2017: 08:30 – 13:30 h
28.04. 2017: 08:30 – 13:30 h
12.05. 2017: 08:30 – 13:30 h
26.05. 2017: 08:30 – 13:30 h
09.06. 2017: 08:30 – 13:30 h
23.06. 2017: 08:30 – 13:30 h

V Konzultačnom pracovisku Považská Bystrica:

Konzultačné dni budú:
23.02. 2017: 08:30 – 12:30 h
16.02. 2017: 08:30 – 12:30 h
30.03. 2017: 08:30 – 12:30 h
13.04. 2017: 08:30 – 12:30 h
27.04. 2017: 08:30 – 12:30 h
11.05. 2017: 08:30 – 12:30 h
25.05. 2017: 08:30 – 12:30 h
15.06. 2017: 08:30 – 12:30 h
29.06. 2017: 08:30 – 12:30 h

V Konzultačnom pracovisku Prievidza:

Konzultačné dni budú:
14.02. 2017: 9:00 – 13:00 h
28.02. 2017: 9:00 – 13:00 h
14.03. 2017: 9:00 – 13:00 h
28.03. 2017: 9:00 – 13:00 h
11.04. 2017: 9:00 – 13:00 h
25.04. 2017: 9:00 – 13:00 h
09.05. 2017: 9:00 – 13:00 h
23.05. 2017: 9:00 – 13:00 h
06.06. 2017: 9:00 – 13:00 h
20.06. 2017: 9:00 – 13:00 h

V Konzultačnom pracovisku Levice:

Konzultačné dni budú:
13.01. 2017: 09:00 – 15:00 h
27.01. 2017: 09:00 – 15:00 h
10.02. 2017: 09:00 – 15:00 h
24.02. 2017: zrušené
10.03. 2017: 09:00 – 15:00 h
24.03. 2017: 09:00 – 15:00 h
07.04. 2017: 09:00 – 15:00 h
21.04. 2017: 09:00 – 15:00 h
05.05. 2017: 09:00 – 15:00 h
19.05. 2017: 09:00 – 15:00 h
16.06. 2017: 09:00 – 15:00 h
30.06. 2017: 09:00 – 15:00 h

V Konzultačnom pracovisku Levoča:

Konzultačné dni budú:
09.02. 2017: 09:30 – 13:45 h
23.02. 2017 09:30 – 13:45 h
09.03. 2017: 09:30 – 13:45 h
23.03. 2017: 09:30 – 13:45 h
06.04. 2017: 09:30 – 13:45 h
20.04. 2017 09:30 – 13:45 h
04.05. 2017: 09:30 – 13:45 h
18.05. 2017: 09:30 – 13:45 h
25.05. 2017 09:30 – 13:45 h
08.06. 2017: 09:30 – 13:45 h
22.06. 2017: 09:30 – 13:45 h

V Konzultačnom pracovisku Spišská Nová Ves:

Konzultačné dni budú:
28.04. 2017: 09:00 – 14:30 h
11.05. 2017: 09:00 – 14:30 h
25.05. 2017: 09:00 – 14:30 h
08.06. 2017: 09:00 – 14:30 h
22.06. 2017: 09:00 – 14:30 h

V Konzultačnom pracovisku Medzilaborce:

Konzultačné dni budú:
09.02. 2017: 08:00 – 16:00 h
14.03. 2017: 08:00 – 16:00 h
25.04. 2017: 08:00 – 16:00 h
16.05. 2017: 08:00 – 16:00 h
09.06. 2017: 08:00 – 16:00 h

V Konzultačnom pracovisku Michalovce:

Konzultačné dni budú:
09.02. 2017: 09:30 – 15:00 h
23.02. 2017: 09:30 – 15:00 h
09.03. 2017: 09:30 – 15:00 h
23.03. 2017: 09:30 – 15:00 h
06.04. 2017: 09:30 – 15:00 h
20.04. 2017: 09:30 – 15:00 h
11.05. 2017: 09:30 – 15:00 h
25.05. 2017: 09:30 – 15:00 h
08.06. 2017: 09:30 – 15:00 h
22.06. 2017: 09:30 – 15:00 h

Detva Ilava - konzultačné pracovisko Považská Bystrica - konzultačné pracovisko Žiar nad Hronom Čadca - konzultačné pracovisko Levoča Humenné Michalovce Svidník bardejov Medzilaborce - konzultačné pracovisko Prešov Košice Liptovský Mikuláš Žilina Rimavská Sobota Banská Bystrica Trenčín Bratislava Levice Nitra Nové Zámky Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom jelsava Prievidza - konzultačné pracovisko Čadca - konzultačné pracovisko Levoča