Kde a kedy nás nájdete

Zvoľte si kanceláriu podľa názvu alebo miesta bydliska


sk

Úradné hodiny:

Vo všetkých kanceláriách:

Konzultačné dni:
Pondelok : 8:00 – 15:00 h
Streda : 8:00 – 16:00 h (v Bratislave do 15:30 h)

Podateľňa:
Pondelok, utorok, štvrtok: 8:00 – 15:00 h
Streda : 8:00 – 16:00 h (v Bratislave do 15:30 h)

Piatok je stránkový deň vo všetkých kanceláriách len do 13:00 h

 

V Konzultačnom pracovisku Nové Zámky:

Konzultačné dni v mesiaci :
Konzultačné pracovisko je až do odvolania z technických príčin zatvorené,  v prípade potreby sa prosím obráťte na kanceláriu Nitra.

V Konzultačnom pracovisku Ilava:

Konzultačné dni budú:
každý Štvrtok od 08:00 – 14:00 h

V Konzultačnom pracovisku Jelšava:

Konzultačné dni budú:
09.06. 2016: 09:00 – 14:00 h
30.06. 2016: 09:00 – 14:00 h
21.07. 2016: 09:00 – 14:00 h
18.08. 2016: 09:00 – 14:00 h

V Konzultačnom pracovisku Čadca:

Konzultačné dni budú:
04.08. 2016: 09:00 – 13:00 h

V Konzultačnom pracovisku Bardejov:

Konzultačné dni budú:
12.07. 2016: 9:30 – 14:45 h
26.07. 2016: 9:30 – 14:45 h
09.08. 2016: 9:30 – 14:45 h
23.08. 2016: 9:30 – 14:45 h
06.09. 2016: 9:30 – 14:45 h
20.09. 2016: 9:30 – 14:45 h

V Konzultačnom pracovisku Brezno:

Konzultačné dni v  budú:
každý piatok od 09:00 – 13:00 h

V Konzultačnom pracovisku Veľký Krtíš:

Konzultačné dni budú:
05.08. 2016: 9:00 – 13:00 h
26.08. 2016: 9:00 – 13:00 h
09.09. 2016: 9:00 – 13:00 h
23.09. 2016: 9:00 – 13:00 h

V Konzultačnom pracovisku Banská Štiavnica:

Konzultačné dni budú:
12.08. 2016: 08:30 – 13:30 h
26.08. 2016: 08:30 – 13:30 h
09.09. 2016: 08:30 – 13:30 h
23.09. 2016: 08:30 – 13:30 h

V Konzultačnom pracovisku Považská Bystrica:

Konzultačné dni budú:
21.07. 2016: 09:30 – 12:30 h
11.08. 2016: 09:30 – 12:30 h

V Konzultačnom pracovisku Prievidza:

Konzultačné dni budú:
09.08. 2016: 08:30 – 13:30 h
23.08. 2016: 08:30 – 13:30 h
06.09. 2016: 08:30 – 13:30 h
20.09. 2016: 08:30 – 13:30 h

V Konzultačnom pracovisku Levice:

Konzultačné dni budú:
12.08. 2016: 09:00 – 15:00 h
26.08. 2016: 09:00 – 15:00 h
09.09. 2016: 09:00 – 15:00 h
23.09. 2016: 09:00 – 15:00 h
14.10. 2016: 09:00 – 15:00 h
28.10. 2016: 09:00 – 15:00 h
11.11. 2016: 09:00 – 15:00 h
25.11. 2016: 09:00 – 15:00 h
09.12. 2016: 09:00 – 15:00 h

V Konzultačnom pracovisku Levoča:

Konzultačné dni budú:
23.06. 2016: 09:30 – 13:45 h
17.07. 2016: 09:30 – 13:45 h
21.07. 2016: 09:30 – 13:45 h

V Konzultačnom pracovisku Spišská Nová Ves:

Konzultačné dni budú:
14.07. 2016: 09:00 – 14:30 h
28.07. 2016: 09:00 – 14:30 h
11.08. 2016: 09:00 – 14:30 h
25.08. 2016: 09:00 – 14:30 h
09.09. 2016: 09:00 – 14:30 h
22.09. 2016: 09:00 – 14:30 h

V Konzultačnom pracovisku Medzilaborce:

Konzultačné dni budú:
05.08. 2016: 09:30 – 15:00 h
29.10. 2015: 08:00 – 15:00 h

V Konzultačnom pracovisku Michalovce:

Konzultačné dni budú:
12.08. 2016: 08:00 – 16:00 h
26.08. 2016: 08:00 – 16:00 h

Ilava - konzultačné pracovisko POvažská Bystrica - konzultačné pracovisko Žiar nad Hronom Čadca - konzultačné pracovisko Levoča Humenné Michalovce Svidník bardejov Medzilaborce - konzultačné pracovisko Prešov Košice Tvrdošín Liptovský Mikuláš Žilina Rimavská Sobota Banská Bystrica Trenčín Bratislava Levice Nitra Nové Zámky Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom jelsava Prievidza - konzultačné pracovisko Čadca - konzultačné pracovisko Levoča