Kde a kedy nás nájdete

Zvoľte si kanceláriu podľa názvu alebo miesta bydliska


sk

Úradné hodiny:

Vo všetkých kanceláriách:

Konzultačné dni:
Pondelok : 8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00 h
Streda : 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:00 h (v Bratislave do 15:30 h)

Podateľňa:
Pondelok, utorok, štvrtok: 8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00 h
Streda : 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:00 h (v Bratislave do 15:30 h)

Piatok je stránkový deň vo všetkých kanceláriách len do 12:00 h

V Konzultačnom pracovisku Ilava:

Konzultačné dni budú:
26.07. 2018: 09:00 – 14:00 h
02.08. 2018: 09:00 – 14:00 h
16.08. 2018: 09:00 – 14:00 h
30.08. 2018: 09:00 – 14:00 h

V Konzultačnom pracovisku Jelšava:

Konzultačné dni budú:
26.07. 2018: 09:00 – 14:00 h
09.08. 2018: 09:00 – 14:00 h
23.08. 2018: 09:00 – 14:00 h
13.09. 2018: 09:00 – 14:00 h
27.09. 2018: 09:00 – 14:00 h
11.10. 2018: 09:00 – 14:00 h
25.10. 2018: 09:00 – 14:00 h

V Konzultačnom pracovisku Čadca:

Konzultačné dni budú:
02.08.2018(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
16.08.2018(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
Obedňajšia prestávka v čase od 11:30 do 12:00 hod.

V Konzultačnom pracovisku Bardejov:

Konzultačné dni budú:
07.08.2018(utorok) – 9.30 – 14.45 hod.
21.08.2018(utorok) – 9.30 – 14.45 hod.
04.09.2018(utorok) – 9.30 – 14.45 hod.
18.09.2018(utorok) – 9.30 – 14.45 hod
V prípade potreby nás kontaktujte na tel. č. 0650 105 100.

V Konzultačnom pracovisku Brezno:

Konzultačné dni budú:
každý piatok od 09:00 – 13:00 h

V Konzultačnom pracovisku Detva:

Konzultačné dni budú:
každý štvrtok od 09:00 – 13:00 h

V Konzultačnom pracovisku Veľký Krtíš:

Konzultačné dni budú:
každý druhý utorok v čase od 9:00 do 13:00 h

V Konzultačnom pracovisku Banská Štiavnica:

Konzultačné dni budú:
03.08. 2018(piatok): 07:30 – 13:30 h
17.08. 2018(piatok): 07:30 – 13:30 h
31.08. 2018(piatok): 07:30 – 13:30 h
14.09. 2018(piatok): 07:30 – 13:30 h
28.09. 2018(piatok): 07:30 – 13:30 h

V Konzultačnom pracovisku Považská Bystrica:

Konzultačné dni budú:
26.07.2018(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
09.08.2018(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
23.08.2018(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
Obedňajšia prestávka v čase od 11:30 do 12:00 hod.

V Konzultačnom pracovisku Prievidza:

Konzultačné dni budú:
31.07. 2018: 08:00 – 13:30 h
14.08. 2018: 08:00 – 13:30 h
28.08. 2018: 08:00 – 13:30 h
11.09. 2018: 08:00 – 13:30 h
25.09. 2018: 08:00 – 13:30 h

V Konzultačnom pracovisku Levice:

Konzultačné dni budú:
27.07. 2018: 09:00 – 15:00 h
10.08. 2018: 09:00 – 15:00 h
24.08. 2018: 09:00 – 15:00 h
07.09. 2018: 09:00 – 15:00 h
21.09. 2018: 09:00 – 15:00 h
05.10. 2018: 09:00 – 15:00 h
19.10. 2018: 09:00 – 15:00 h
02.11. 2018: 09:00 – 15:00 h
16.11. 2018: 09:00 – 15:00 h
30.11. 2018: 09:00 – 15:00 h
14.12. 2018: 09:00 – 15:00 h

Konzultácia s právnikom sa poskytuje v rozsahu max. 1 hodiny, v jednej právnej veci len jeden krát a je spoplatnená sumou 4,50 Eur.

V Konzultačnom pracovisku Levoča:

Konzultačné dni budú:
aktualizácia údajov…

V Konzultačnom pracovisku Spišská Nová Ves:

Konzultačné dni budú:
27.07. 2018: 09:00 – 14:30 h
16.08. 2018: 09:00 – 14:30 h
06.09. 2018: 09:00 – 14:30 h
20.09. 2018: 09:00 – 14:30 h
11.10. 2018: 09:00 – 14:30 h
25.10. 2018: 09:00 – 14:30 h
08.11. 2018: 09:00 – 14:30 h
22.11. 2018: 09:00 – 14:30 h
06.12. 2018: 09:00 – 14:30 h
18.12. 2018: 09:00 – 14:30 h

V Konzultačnom pracovisku Medzilaborce:

Konzultačné dni budú:
24.08. 2018: 08:00 – 16:00 h
21.09. 2018: 08:00 – 16:00 h
05.10. 2018: 08:00 – 16:00 h
02.11. 2018: 08:00 – 16:00 h
07.12. 2018: 08:00 – 16:00 h

V Konzultačnom pracovisku Michalovce:

Konzultačné dni budú:
02.08. 2018: 08:30 – 14:00 h
16.08. 2018: 08:30 – 14:00 h
06.09. 2018: 08:30 – 14:00 h
20.09. 2018: 08:30 – 14:00 h
04.10. 2018: 08:30 – 14:00 h
25.10. 2018: 08:30 – 14:00 h
08.11. 2018: 08:30 – 14:00 h
22.11. 2018: 08:30 – 14:00 h
06.12. 2018: 08:30 – 14:00 h
19.12. 2018: 08:30 – 14:00 h

Detva Ilava - konzultačné pracovisko Považská Bystrica - konzultačné pracovisko Žiar nad Hronom Čadca - konzultačné pracovisko Levoča Humenné Michalovce Svidník bardejov Medzilaborce - konzultačné pracovisko Prešov Košice Liptovský Mikuláš Žilina Rimavská Sobota Banská Bystrica Trenčín Bratislava Levice Nitra Nové Zámky Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom jelsava Prievidza - konzultačné pracovisko Čadca - konzultačné pracovisko Levoča