Kde a kedy nás nájdete

Zvoľte si kanceláriu podľa názvu alebo miesta bydliska


Úradné hodiny:

Vo všetkých kanceláriách:

Konzultačné dni:
Pondelok : 8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00 h
Streda : 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:00 h (!!v Bratislave do 15:30 h!!)

Podateľňa:
Pondelok, utorok, štvrtok: 8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00 h
Streda : 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:00 h (!!v Bratislave do 15:30 h!!)

Piatok je stránkový deň vo všetkých kanceláriách len do 12:00 h

V Konzultačnom pracovisku Galanta:

Konzultačné dni budú:
Na konzultácie je potrebné sa objednať.
31.10.2019(štvrtok) – 8.30 – 15.00 hod.
28.11.2019(štvrtok) – 8.30 – 15.00 hod.
19.12.2019(štvrtok) – 8.30 – 15.00 hod.

V Konzultačnom pracovisku Senica:

Konzultačné dni budú:
Na konzultácie je potrebné sa objednať.
12.11.2019(utorok) – 9.15 – 14.00 hod.
10.12.2019(utorok) – 9.15 – 14.00 hod.

V Konzultačnom pracovisku Skalica:

Konzultačné dni budú:
Na konzultácie je potrebné sa objednať..
19.11.2019(utorok) – 10.00 – 15.00 hod.
03.12.2019(utorok) – 10.00 – 15.00 hod.
21.01.2020(utorok) – 10.00 – 15.00 hod.
04.02.2020(utorok) – 10.00 – 15.00 hod.
17.03.2020(utorok) – 10.00 – 15.00 hod.

V Konzultačnom pracovisku Malacky:

Konzultačné dni budú:
05.11. 2019(utorok): 08:30 – 15:00 hod.
03.12. 2019(utorok): 08:30 – 15:00 hod.

V Konzultačnom pracovisku Bánovce nad Bebravou:

Konzultačné dni budú:
22.10.2019(utorok) – 9.00 – 15.00 hod.
19.11.2019(utorok) – 9.00 – 15.00 hod.
17.12.2019(utorok) – 9.00 – 15.00 hod.
Na konzultácie je potrebné sa vopred telefonicky objednať.

V Konzultačnom pracovisku Ilava:

Konzultačné dni budú:
31.10.2019(štvrtok) – 8.00 – 15.00 hod.
14.11.2019(štvrtok) – 8.00 – 15.00 hod.
28.11.2019(štvrtok) – 8.00 – 15.00 hod.
12.12.2019(štvrtok) – 8.00 – 15.00 hod.
Na konzultácie je potrebné sa vopred telefonicky objednať.

V Konzultačnom pracovisku Jelšava:

Konzultačné dni budú:
24.10. 2019: 09:00 – 14:00 h
07.11. 2019: 09:00 – 14:00 h
21.11. 2019: 09:00 – 14:00 h
05.12. 2019: 09:00 – 14:00 h
Hromadné konzultácie na osobný bankrot sa uskutočnia v časoch o 09:00 a 11:00 hod.

V Konzultačnom pracovisku Fiľakovo:

Konzultačné dni budú:
31.10. 2019: 08:00 – 14:00 h
14.11. 2019: 08:00 – 14:00 h
28.11. 2019: 08:00 – 14:00 h
12.12. 2019: 08:00 – 14:00 h
Hromadné konzultácie na osobný bankrot sa uskutočnia v časoch o 08:00 a 10:00 hod.
Obedňajšia prestávka v čase od 12:00 do 12:30 hod.

V Konzultačnom pracovisku Čadca:

Konzultačné dni budú:
07.11.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
21.11.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
05.12.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
Obedňajšia prestávka v čase od 11:30 do 12:00 hod.

V Konzultačnom pracovisku Bardejov:

Konzultačné dni budú:
29.10.2019(utorok) – 9.30 – 14.45 hod
12.11.2019(utorok) – 9.30 – 14.45 hod
26.11.2019(utorok) – 9.30 – 14.45 hod
10.12.2019(utorok) – 9.30 – 14.45 hod
V prípade potreby nás kontaktujte na tel. č. 054 242 00 81, 0650 105 100, 0948 904 532.
Alebo info.sk@centrumpravnejpomoci.sk

V Konzultačnom pracovisku Giraltovce:

Konzultačné dni budú:
19.11.2019(utorok) – 9.00 – 15.00 hod
17.12.2019(utorok) – 9.00 – 15.00 hod
V prípade potreby nás kontaktujte na tel. č. 054 242 00 81, 0650 105 100, 0948 904 532.

V Konzultačnom pracovisku Brezno:

Konzultačné dni budú:
každý piatok od 09:00 – 13:00 h

V Konzultačnom pracovisku Detva:

Konzultačné dni budú:
každý druhý štvrtok od 09:00 – 13:00 h

V Konzultačnom pracovisku Veľký Krtíš:

Konzultačné dni budú:
každý druhý utorok v čase od 9:00 do 13:00 h

V Konzultačnom pracovisku Banská Štiavnica:

Konzultačné dni budú:
01.11.2019 7:30 – 13:30hod. Sviatok, konzultácie sa nekonajú!
15.11.2019 7:30 – 13:30hod.
29.11.2019 7:30 – 13:30hod.
13.12.2019 7:30 – 13:30hod.
20.12.2019 7:30 – 13:30hod.

V Konzultačnom pracovisku Martin:

Konzultačné dni budú:
25.10.2019(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
08.11.2019(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
22.11.2019(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
13.12.2019(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
Obedňajšia prestávka v čase od 11:30 do 12:00 hod.

V Konzultačnom pracovisku Považská Bystrica:

Konzultačné dni budú:
24.10.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
14.11.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
28.11.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
12.12.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
Obedňajšia prestávka v čase od 11:30 do 12:00 hod.

V Konzultačnom pracovisku Prievidza:

Konzultačné dni budú:
každý utorok 8:00 – 13:30hod.

V Konzultačnom pracovisku Topoľčany:

Konzultačné dni budú:
22.10. 2019 (utorok): 09:00 – 14:30 h
19.11. 2019 (utorok): 09:00 – 14:30 h
17.12. 2019 (utorok): 09:00 – 14:30 h
Obedňajšia prestávka v čase od 12:00 do 12:30 hod. (Od septembra 11:30 – 12:00)
Na konzultáciu je potrebné sa objednať v kancelárii Nitra.

V Konzultačnom pracovisku Levice:

Konzultačné dni budú:
08.11. 2019 (piatok): 08:30 – 14:30 h
22.11. 2019 (piatok): 08:30 – 14:30 h
06.12. 2019 (piatok): 08:30 – 14:30 h
Obedňajšia prestávka v čase od 12:00 do 12:30 hod.
Na konzultáciu je potrebné sa objednať v kancelárii Nitra.

V Konzultačnom pracovisku Levoča:

Konzultačné dni budú:
31.10. 2019 (štvrtok): 09:30 – 13:45 h
14.11. 2019 (štvrtok): 09:30 – 13:45 h
28.11. 2019 (štvrtok): 09:30 – 13:45 h
12.12. 2019 (štvrtok): 09:30 – 13:45 h
Obedňajšia prestávka: 11:45 – 12:30hod. (orientačný čas)
Termíny sa môžu zmeniť s ohľadom na rozširovanie konzultačných pracovísk kancelárie a personálne obsadenie.

V Konzultačnom pracovisku Stará Ľubovňa:

Konzultačné dni budú:
11.10. 2019 (piatok): 10:00 – 14:30 h (objednať sa do 03.10.2019)
25.10. 2019 (piatok): 10:00 – 14:30 h (objednať sa do 17.10.2019)
08.11. 2019 (piatok): 10:00 – 14:30 h (objednať sa do 31.10.2019)
22.11. 2019 (piatok): 10:00 – 14:30 h (objednať sa do 14.11.2019)
06.12. 2019 (piatok): 10:00 – 14:30 h (objednať sa do 28.11.2019)
Na termín konzultácie je potrebné sa vopred objednať na tel. čísle 0650 105 100 alebo priamo v kancelárii Centra v Prešove do 14.08.2019.

V Konzultačnom pracovisku Spišská Nová Ves:

Konzultačné dni budú:
07.11. 2019: 09:00 – 14:30 h
21.11. 2019: 09:00 – 14:30 h
05.12. 2019: 09:00 – 14:30 h
17.12. 2019: 09:00 – 14:30 h

V Konzultačnom pracovisku Trebišov:

Konzultačné dni budú:
24.10. 2019: 09:30 – 14:30 h
14.11. 2019: 09:30 – 14:30 h
28.11. 2019: 09:30 – 14:30 h
10.12. 2019: 09:30 – 14:30 h

V Konzultačnom pracovisku Rožňava:

Konzultačné dni budú:
12.11. 2019(utorok): 08:30 – 13:30 h
11.12. 2019(streda): 08:30 – 13:30 h

V Konzultačnom pracovisku Medzilaborce:

Konzultačné dni budú:
31.10. 2019: 08:30 – 14:00 h
29.11. 2019: 08:30 – 14:00 h
13.12. 2019: 08:30 – 14:00 h

V Konzultačnom pracovisku Michalovce:

Konzultačné dni budú:
24.10. 2019: 08:30 – 14:00 h
07.11. 2019: 08:30 – 14:00 h
21.11. 2019: 08:30 – 14:00 h
05.12. 2019: 08:30 – 14:00 h
19.12. 2019: 08:30 – 14:00 h

V Konzultačnom pracovisku Nové Zámky:

Konzultačné dni budú:
29.10. 2019: (posledná konzultácia o 14:00)
26.11. 2019: (posledná konzultácia o 14:00)
17.12. 2019: (posledná konzultácia o 14:00)
Na konzultáciu je potrebné sa objednať v kancelárii Komárno.

Kancelária - Komárno Topoľčany - konzultačné pracovisko Malacky - konzultačné pracovisko Bánovce nad Bebravou - konzultačné pracovisko Banská Bystrica Galanta - konzultačné pracovisko Nitra Trebišov - konzultačné pracovisko Stará Ľubovňa - konzultačné pracovisko Dolný Kubín - konzultačné pracovisko Martin - konzultačné pracovisko Skalica - konzultačné pracovisko Senica - konzultačné pracovisko Fiľakovo Trnava Tvrdošín Giraltovce Detva Ilava - konzultačné pracovisko Považská Bystrica - konzultačné pracovisko Považská Bystrica - konzultačné pracovisko Žiar nad Hronom Čadca - konzultačné pracovisko Levoča Humenné Michalovce Svidník bardejov Medzilaborce - konzultačné pracovisko Prešov Košice Liptovský Mikuláš Žilina Rimavská Sobota Banská Bystrica Trenčín Bratislava Levice Levice Nitra Nové Zámky Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom jelsava Prievidza - konzultačné pracovisko Čadca - konzultačné pracovisko Levoča Rožňava