Kde a kedy nás nájdete

Zvoľte si kanceláriu podľa názvu alebo miesta bydliska


sk

Úradné hodiny:

Vo všetkých kanceláriách:

Konzultačné dni:
Pondelok : 8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00 h
Streda : 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:00 h (v Bratislave do 15:30 h)

Podateľňa:
Pondelok, utorok, štvrtok: 8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00 h
Streda : 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:00 h (v Bratislave do 15:30 h)

Piatok je stránkový deň vo všetkých kanceláriách len do 13:00 h

 

V Konzultačnom pracovisku Nové Zámky:

Konzultačné dni v mesiaci :
Konzultačné pracovisko je až do odvolania z technických príčin zatvorené,  v prípade potreby sa prosím obráťte na kanceláriu Nitra.

V Konzultačnom pracovisku Ilava:

Konzultačné dni budú:
každý Štvrtok od 08:00 – 14:00 h

V Konzultačnom pracovisku Jelšava:

Konzultačné dni budú:
25.01. 2018: 09:00 – 14:00 h
22.02. 2018: 09:00 – 14:00 h
22.03. 2018: 09:00 – 14:00 h
19.04. 2018: 09:00 – 14:00 h
24.05. 2018: 09:00 – 14:00 h
21.06. 2018: 09:00 – 14:00 h

V Konzultačnom pracovisku Čadca:

Konzultačné dni budú:
25.01.2018 – 9.00 – 13.00 hod.
08.02.2018 – 9.00 – 13.00 hod.
22.02.2018 – 9.00 – 13.00 hod.

V Konzultačnom pracovisku Bardejov:

Konzultačné dni budú:
23.01. 2018: 9:30 – 14:45 h
06.02. 2018: 9:30 – 14:45 h
20.02. 2018: 9:30 – 14:45 h
06.03. 2018: 9:30 – 14:45 h
20.03. 2018: 9:30 – 14:45 h

V Konzultačnom pracovisku Brezno:

Konzultačné dni budú:
každý piatok od 09:00 – 13:00 h

V Konzultačnom pracovisku Detva:

Konzultačné dni v budú:
každý štvrtok od 09:00 – 13:00 h

V Konzultačnom pracovisku Veľký Krtíš:

Konzultačné dni budú:
26.01.2018 (piatok) 8:30 – 13:00
09.02.2018 (piatok) 8:30 – 13:00
23.02.2018 (piatok) 8:30 – 13:00
09.03.2018 (piatok) 8:30 – 13:00
23.03.2018 (piatok) 8:30 – 13:00

V Konzultačnom pracovisku Banská Štiavnica:

Konzultačné dni budú:
19.01.2018 (piatok) 07:30 -13:30
02.02.2018 (piatok) 07:30 – 13:30
16.02.2018 (piatok) 07:30 – 13:30
02.03.2018 (piatok) 07:30 – 13:30
16.03.2018 (piatok) 07:30 – 13:30
30.03.2018 (piatok) konzultácie nebudú – deň pracovného pokoja

V Konzultačnom pracovisku Považská Bystrica:

Konzultačné dni budú:
01.02.2018 – 8.30 – 12.30 hod.
15.02.2018 – 8.30 – 12.30 hod.

V Konzultačnom pracovisku Prievidza:

Konzultačné dni budú:
30.01.2018 (utorok) 8:00 – 13:30
13.02.2018 (utorok) 8:00 – 13:30
27.02.2018 (utorok) 8:00 – 13:30
13.03.2018 (utorok) 8:00 – 13:30
27.03.2018 (utorok) 8:00 – 13:30
Zmena konzultačných hodín je vyhradená.

V Konzultačnom pracovisku Levice:

Konzultačné dni budú:
26.01. 2018: 09:00 – 15:00 h
09.02. 2018: 09:00 – 15:00 h
23.02. 2018: 09:00 – 15:00 h
09.03. 2018: 09:00 – 15:00 h
23.03. 2018: 09:00 – 15:00 h
06.04. 2018: 09:00 – 15:00 h
20.04. 2018: 09:00 – 15:00 h
04.05. 2018: 09:00 – 15:00 h
18.05. 2018: 09:00 – 15:00 h
01.06. 2018: 09:00 – 15:00 h
15.06. 2018: 09:00 – 15:00 h
29.06. 2018: 09:00 – 15:00 h

Konzultácia s právnikom sa poskytuje v rozsahu max. 1 hodiny, v jednej právnej veci len jeden krát a je spoplatnená sumou 4,50 Eur.

V Konzultačnom pracovisku Levoča:

Konzultačné dni budú:
25.01. 2018: 09:30 – 13:45 h
08.02. 2018: 09:30 – 13:45 h
22.02. 2018: 09:30 – 13:45 h

V Konzultačnom pracovisku Spišská Nová Ves:

Konzultačné dni budú:
25.01. 2018: 09:00 – 14:30 h
08.02. 2018: 09:00 – 14:30 h
22.02. 2018: 09:00 – 14:30 h
08.03. 2018: 09:00 – 14:30 h
22.03. 2018: 09:00 – 14:30 h
05.04. 2018: 09:00 – 14:30 h
19.04. 2018: 09:00 – 14:30 h
10.05. 2018: 09:00 – 14:30 h
24.05. 2018: 09:00 – 14:30 h
07.06. 2018: 09:00 – 14:30 h
21.06. 2018: 09:00 – 14:30 h

V Konzultačnom pracovisku Medzilaborce:

Konzultačné dni budú:
23.01. 2018: 08:00 – 16:00 h
15.02. 2018: 08:00 – 16:00 h
01.03. 2018: 08:00 – 16:00 h
05.04. 2018: 08:00 – 16:00 h
10.05. 2018: 08:00 – 16:00 h
05.06. 2018: 08:00 – 16:00 h

V Konzultačnom pracovisku Michalovce:

Konzultačné dni budú:
25.01. 2018: 09:30 – 15:00 h
08.02. 2018: 09:30 – 15:00 h
21.02. 2018: 09:30 – 15:00 h
07.03. 2018: 09:30 – 15:00 h
23.03. 2018: 09:30 – 15:00 h
09.04. 2018: 09:30 – 15:00 h
26.04. 2018: 09:30 – 15:00 h
09.05. 2018: 09:30 – 15:00 h
23.05. 2018: 09:30 – 15:00 h
05.06. 2018: 09:30 – 15:00 h
20.06. 2018: 09:30 – 15:00 h

Detva Ilava - konzultačné pracovisko Považská Bystrica - konzultačné pracovisko Žiar nad Hronom Čadca - konzultačné pracovisko Levoča Humenné Michalovce Svidník bardejov Medzilaborce - konzultačné pracovisko Prešov Košice Liptovský Mikuláš Žilina Rimavská Sobota Banská Bystrica Trenčín Bratislava Levice Nitra Nové Zámky Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom jelsava Prievidza - konzultačné pracovisko Čadca - konzultačné pracovisko Levoča