Kde a kedy nás nájdete

Zvoľte si kanceláriu podľa názvu alebo miesta bydliska


sk

Úradné hodiny:

Vo všetkých kanceláriách:

Konzultačné dni:
Pondelok : 8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00 h
Streda : 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:00 h (v Bratislave do 15:30 h)

Podateľňa:
Pondelok, utorok, štvrtok: 8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00 h
Streda : 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:00 h (!!v Bratislave do 15:30 h!!)

Piatok je stránkový deň vo všetkých kanceláriách len do 12:00 h

V Konzultačnom pracovisku Senica:

Konzultačné dni budú:
Na konzultácie je potrebné sa objednať.
12.02.2019(utorok) – 9.15 – 14.00 hod.
19.03.2019(utorok) – 9.15 – 14.00 hod.
09.04.2019(utorok) – 9.15 – 14.00 hod.
14.05.2019(utorok) – 9.15 – 14.00 hod.
11.06.2019(utorok) – 9.15 – 14.00 hod.
09.07.2019(utorok) – 9.15 – 14.00 hod.
06.08.2019(utorok) – 9.15 – 14.00 hod.
10.09.2019(utorok) – 9.15 – 14.00 hod.
08.10.2019(utorok) – 9.15 – 14.00 hod.
12.11.2019(utorok) – 9.15 – 14.00 hod.
10.12.2019(utorok) – 9.15 – 14.00 hod.

V Konzultačnom pracovisku Ilava:

Konzultačné dni budú:
14.02.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
28.02.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.

V Konzultačnom pracovisku Jelšava:

Konzultačné dni budú:
20.12. 2018: 09:00 – 14:00 h
aktualizácia údajov…

V Konzultačnom pracovisku Fiľakovo:

aktualizácia údajov…
Obedňajšia prestávka v čase od 12:00 do 12:30 hod.

V Konzultačnom pracovisku Čadca:

Konzultačné dni budú:
07.02.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
21.02.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
Obedňajšia prestávka v čase od 11:30 do 12:00 hod.

V Konzultačnom pracovisku Bardejov:

Konzultačné dni budú:
05.02.2019(utorok) – 9.30 – 14.45 hod
19.02.2019(utorok) – 9.30 – 14.45 hod
05.03.2019(utorok) – 9.30 – 14.45 hod
19.03.2019(utorok) – 9.30 – 14.45 hod
V prípade potreby nás kontaktujte na tel. č. 0650 105 100. Alebo info.sk@centrumpravnejpomoci.sk

V Konzultačnom pracovisku Giraltovce:

Konzultačné dni budú:
12.02.2019(utorok) – 9.00 – 15.00 hod
12.03.2019(utorok) – 9.00 – 15.00 hod

V Konzultačnom pracovisku Brezno:

Konzultačné dni budú:
každý piatok od 09:00 – 13:00 h

V Konzultačnom pracovisku Detva:

Konzultačné dni budú:
každý štvrtok od 09:00 – 13:00 h

V Konzultačnom pracovisku Veľký Krtíš:

Konzultačné dni budú:
každý druhý utorok v čase od 9:00 do 13:00 h

V Konzultačnom pracovisku Banská Štiavnica:

Konzultačné dni budú:
08.02.2019 7:30 – 13:30hod.
22.02.2019 7:30 – 13:30hod.
08.03.2019 7:30 – 13:30hod.
22.03.2019 7:30 – 13:30hod.
05.04.2019 7:30 – 13:30hod.
19.04.2019 UPOZORNENIE:  sviatok, z daného dôvodu sa konzultácie v tento deň nekonajú!
03.05.2019 7:30 – 13:30hod.
17.05.2019 7:30 – 13:30hod.
31.05.2019 7:30 – 13:30hod.

V Konzultačnom pracovisku Považská Bystrica:

Konzultačné dni budú:
14.02.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
28.02.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
Obedňajšia prestávka v čase od 11:30 do 12:00 hod.

V Konzultačnom pracovisku Prievidza:

Konzultačné dni budú:
každý utorok 8:00 – 13:30hod.

V Konzultačnom pracovisku Levice:

Konzultačné dni budú:
08.02. 2019 (piatok): 09:00 – 15:00 h
22.02. 2019 (piatok): 09:00 – 15:00 h
08.03. 2019 (piatok): 09:00 – 15:00 h
22.03. 2019 (piatok): 09:00 – 15:00 h
05.04. 2019 (piatok): 09:00 – 15:00 h
03.05. 2019 (piatok): 09:00 – 15:00 h
17.05. 2019 (piatok): 09:00 – 15:00 h
31.05. 2019 (piatok): 09:00 – 15:00 h
14.06. 2019 (piatok): 09:00 – 15:00 h
28.06. 2019 (piatok): 09:00 – 15:00 h
Na konzultáciu je nevyhnutné sa objednať na tel.č. 037/242 00 55, 56.

V Konzultačnom pracovisku Levoča:

Konzultačné dni budú:
24.01. 2019 (štvrtok): 09:30 – 13:45 h

aktualizácia údajov…

V Konzultačnom pracovisku Spišská Nová Ves:

Konzultačné dni budú:
07.02. 2019: 09:00 – 14:30 h
21.02. 2019: 09:00 – 14:30 h
07.03. 2019: 09:00 – 14:30 h
21.03. 2019: 09:00 – 14:30 h
11.04. 2019: 09:00 – 14:30 h
25.04. 2019: 09:00 – 14:30 h

V Konzultačnom pracovisku Medzilaborce:

Konzultačné dni budú:
01.02. 2019: 08:00 – 16:00 h
01.03. 2019: 08:00 – 16:00 h
05.04. 2019: 08:00 – 16:00 h
15.05. 2019: 08:00 – 16:00 h

V Konzultačnom pracovisku Michalovce:

Konzultačné dni budú:
06.02. 2019: 08:30 – 14:00 h
21.02. 2019: 08:30 – 14:00 h
06.03. 2019: 08:30 – 14:00 h
21.03. 2019: 08:30 – 14:00 h
01.04. 2019: 08:30 – 14:00 h
16.04. 2019: 08:30 – 14:00 h
07.05. 2019: 08:30 – 14:00 h
23.05. 2019: 08:30 – 14:00 h
05.06. 2019: 08:30 – 14:00 h
20.06. 2019: 08:30 – 14:00 h

V Konzultačnom pracovisku Nové Zámky:

Konzultačné dni budú:
aktualizácia údajov…
Na konzultáciu je nevyhnutné sa objednať na tel.č. 037/242 00 55, 56.

Banská Bystrica Galanta - konzultačné pracovisko Nitra Trebišov - konzultačné pracovisko Martin - konzultačné pracovisko Senica - konzultačné pracovisko Trenčín Fiľakovo Trnava Tvrdošín Giraltovce Detva Ilava - konzultačné pracovisko Považská Bystrica - konzultačné pracovisko Žiar nad Hronom Čadca - konzultačné pracovisko Levoča Humenné Michalovce Svidník bardejov Medzilaborce - konzultačné pracovisko Prešov Košice Liptovský Mikuláš Žilina Rimavská Sobota Banská Bystrica Trenčín Bratislava Levice Nitra Nové Zámky Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom jelsava Prievidza - konzultačné pracovisko Čadca - konzultačné pracovisko Levoča