Kde a kedy nás nájdete

Zvoľte si kanceláriu podľa názvu alebo miesta bydliska


sk

Úradné hodiny:

Vo všetkých kanceláriách:

Konzultačné dni:
Pondelok : 8:00 – 15:00 h
Streda : 8:00 – 16:00 h (v Bratislave do 15:30 h)

Podateľňa:
Pondelok, utorok, štvrtok: 8:00 – 15:00 h
Streda : 8:00 – 16:00 h (v Bratislave do 15:30 h)

Piatok je stránkový deň vo všetkých kanceláriách len do 13:00 h

 

V Konzultačnom pracovisku Nové Zámky:

Konzultačné dni v mesiaci :
Konzultačné pracovisko je až do odvolania z technických príčin zatvorené,  v prípade potreby sa prosím obráťte na kanceláriu Nitra.

V Konzultačnom pracovisku Ilava:

Konzultačné dni budú:
každý Štvrtok od 08:00 – 14:00 h

V Konzultačnom pracovisku Jelšava:

Konzultačné dni budú:
10.11. 2016: 09:00 – 14:00 h
09.12. 2016: 09:00 – 14:00 h

V Konzultačnom pracovisku Čadca:

Konzultačné dni budú:
10.11. 2016: 09:00 – 13:00 h

V Konzultačnom pracovisku Bardejov:

Konzultačné dni budú:
04.10. 2016: 9:30 – 14:45 h
18.10. 2016: 9:30 – 14:45 h
08.11. 2016: 9:30 – 14:45 h
22.11. 2016: 9:30 – 14:45 h
06.12. 2016: 9:30 – 14:45 h
20.12. 2016: 9:30 – 14:45 h

V Konzultačnom pracovisku Brezno:

Konzultačné dni v  budú:
každý piatok od 09:00 – 13:00 h

V Konzultačnom pracovisku Detva:

Konzultačné dni v budú:
každý štvrtok od 09:00 – 13:00 h

V Konzultačnom pracovisku Veľký Krtíš:

Konzultačné dni budú:
14.10. 2016: 9:00 – 13:00 h
28.10. 2016: 9:00 – 13:00 h
11.11. 2016: 9:00 – 13:00 h
25.11. 2016: 9:00 – 13:00 h
09.12. 2016: 9:00 – 13:00 h
23.12. 2016: 9:00 – 13:00 h
13.01. 2016: 9:00 – 13:00 h
27.01. 2016: 9:00 – 13:00 h

V Konzultačnom pracovisku Banská Štiavnica:

Konzultačné dni budú:
07.10. 2016: 08:30 – 13:30 h
21.10. 2016: 08:30 – 13:30 h
04.11. 2016: 08:30 – 13:30 h
18.11. 2016: 08:30 – 13:30 h
16.12. 2016: 08:30 – 13:30 h
13.01. 2017: 08:30 – 13:30 h
20.01. 2017: 08:30 – 13:30 h

V Konzultačnom pracovisku Považská Bystrica:

Konzultačné dni budú:
03.11. 2016: 09:30 – 12:30 h
24.11. 2016: 09:30 – 12:30 h

V Konzultačnom pracovisku Prievidza:

Konzultačné dni budú:
04.10. 2016: 9:00 – 13:00 h
18.10. 2016: 9:00 – 13:00 h
08.11. 2016: 9:00 – 13:00 h
22.11. 2016: 9:00 – 13:00 h
06.12. 2016: 9:00 – 13:00 h
20.12. 2016: 9:00 – 13:00 h
03.01. 2016: 9:00 – 13:00 h
17.01. 2016: 9:00 – 13:00 h
31.01. 2016: 9:00 – 13:00 h

V Konzultačnom pracovisku Levice:

Konzultačné dni budú:
12.08. 2016: 09:00 – 15:00 h
26.08. 2016: 09:00 – 15:00 h
09.09. 2016: 09:00 – 15:00 h
23.09. 2016: 09:00 – 15:00 h
07.10. 2016: 09:00 – 15:00 h
21.10. 2016: 09:00 – 15:00 h
04.11. 2016: 09:00 – 15:00 h
18.11. 2016: 09:00 – 15:00 h
02.12. 2016: 09:00 – 15:00 h
16.12. 2016: 09:00 – 15:00 h

V Konzultačnom pracovisku Levoča:

Konzultačné dni budú:
23.06. 2016: 09:30 – 13:45 h
17.07. 2016: 09:30 – 13:45 h
21.07. 2016: 09:30 – 13:45 h

V Konzultačnom pracovisku Spišská Nová Ves:

Konzultačné dni budú:
22.09. 2016: 09:00 – 14:30 h
06.10. 2016: 09:00 – 14:30 h
20.10. 2016: 09:00 – 14:30 h
03.11. 2016: 09:00 – 14:30 h
18.11. 2016: 09:00 – 14:30 h
01.12. 2016: 09:00 – 14:30 h
15.12. 2016: 09:00 – 14:30 h

V Konzultačnom pracovisku Medzilaborce:

Konzultačné dni budú:
04.11. 2016: 08:00 – 16:00 h

V Konzultačnom pracovisku Michalovce:

Konzultačné dni budú:
11.11. 2016: 09:30 – 15:00 h
25.11. 2016: 09:30 – 15:00 h

Detva Ilava - konzultačné pracovisko POvažská Bystrica - konzultačné pracovisko Žiar nad Hronom Čadca - konzultačné pracovisko Levoča Humenné Michalovce Svidník bardejov Medzilaborce - konzultačné pracovisko Prešov Košice Liptovský Mikuláš Žilina Rimavská Sobota Banská Bystrica Trenčín Bratislava Levice Nitra Nové Zámky Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom jelsava Prievidza - konzultačné pracovisko Čadca - konzultačné pracovisko Levoča