Konzultačné pracovisko Malacky

Centrum právnej pomoci


Adresa:
Centrum právnej pomoci
Mestský úrad Malacky
1. poschodie, miestnosť č. 129

Bernolákova ul. č. 5188/1A
901 01 Malacky
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Bratislava
Námestie slobody 12
P.O. BOX 18
810 05  Bratislava 15
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.ba@centrumpravnejpomoci.sk
Konzultačné dni budú:
05.03. 2019(utorok): 08:30 – 15:00 h
02.04. 2019(utorok): 08:30 – 15:00 h
07.05. 2019(utorok): 08:30 – 15:00 h
04.06. 2019(utorok): 08:30 – 15:00 h
02.07. 2019(utorok): 08:30 – 15:00 h
06.08. 2019(utorok): 08:30 – 15:00 h
01.10. 2019(utorok): 08:30 – 15:00 h
05.11. 2019(utorok): 08:30 – 15:00 h
03.12. 2019(utorok): 08:30 – 15:00 h