Konzultačné pracovisko Topoľčany

Centrum právnej pomoci – Konzultačné pracovisko Topoľčany

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Topoľčany
Mestský úrad Topoľčany, 1. poschodie
Nám. M. R. Štefánika 1
955 01 Topoľčany
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Nitra
Štefánikova trieda 88
P.O.Box 7
949 03 Nitra 3
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.nr@centrumpravnejpomoci.sk
V Konzultačnom pracovisku Topoľčany:

Konzultačné dni budú:
19.02. 2019 (utorok): 09:00 – 15:00 h
19.03. 2019 (utorok): 09:00 – 15:00 h
16.04. 2019 (utorok): 09:00 – 15:00 h
21.05. 2019 (utorok): 09:00 – 15:00 h
18.06. 2019 (utorok): 09:00 – 15:00 h
23.07. 2019 (utorok): 09:00 – 15:00 h

Na konzultáciu je nevyhnutné sa objednať na tel.č. 037/242 00 55, 56.