Kancelária Banská Bystrica

Centrum právnej pomoci – Kancelária Banská Bystrica

E-mail: info.bb@centrumpravnejpomoci.sk

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Banská Bystrica
Skuteckého 30
974 01 Banská Bystrica
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
Územná pôsobnosť kancelárie:
okres Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Brezno, Krupina, Veľký Krtíš