Kancelária Bratislava

Centrum právnej pomoci – Kancelária Bratislava

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Bratislava
Námestie slobody 12
P.O. BOX 18
810 05  Bratislava 15
cppba

iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.ba@centrumpravnejpomoci.sk

Územná pôsobnosť kancelárie:
okresy Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Galanta, Malacky, Pezinok, Senec