Kancelária Humenné

Centrum právnej pomoci – Kancelária Humenné

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Humenné
Lipová 1
066 01 Humenné
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.he@centrumpravnejpomoci.sk
IČO: 30798841
DIČ: 2022122641
Územná pôsobnosť kancelárie:
okres Humenné, Medzilaborce, Snina, Vranov nad Topľou, Michalovce, Sobrance