Kancelária Komárno

Centrum právnej pomoci – Kancelária Komárno

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Komárno
Župná 14
945 01 Komárno
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.kn@centrumpravnejpomoci.sk
Územná pôsobnosť kancelárie:
okresy Komárno, Nové Zámky, Dunajská Streda