Kancelária Košice

Centrum právnej pomoci – Kancelária Košice

 

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Košice
Murgašova 3
P.O. BOX A-11
040 41 Košice
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100 E-mail: info.ke@centrumpravnejpomoci.sk
Územná pôsobnosť kancelárie:
okres Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice okolie, Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves, Trebišov