Kancelária Košice

Centrum právnej pomoci – Kancelária Košice

 

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Košice
Murgašova 3
P.O. BOX A-11
040 41 Košice
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100 E-mail: info.ke@centrumpravnejpomoci.sk
Oznamujeme, že dňa 14.6.2019 bude kancelária CPP v Košiciach otvorená len do 11:30hod.

Ďakujeme

Územná pôsobnosť kancelárie:
okres Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice okolie, Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves, Trebišov