Kancelária Liptovský Mikuláš

Centrum právnej pomoci – Kancelária Liptovský Mikuláš

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Liptovský Mikuláš
Kollárova 2
P.O. BOX 216
031 01 Liptovský Mikuláš
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.lm@centrumpravnejpomoci.sk
Územná pôsobnosť kancelárie:
okres Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Poprad