Kancelária Nitra

Centrum právnej pomoci – Kancelária Nitra

 

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Nitra
Štefánikova trieda 88
P.O.Box 7
949 03 Nitra 3nr
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.nr@centrumpravnejpomoci.sk
Územná pôsobnosť kancelárie:
okresy Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Levice, Šaľa