Kancelária Nitra

Centrum právnej pomoci – Kancelária Nitra

 

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Nitra
(budova VBC / 3.poschodie)
Štúrova 22
P.O.Box 7
949 03 Nitra 3


nr
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.nr@centrumpravnejpomoci.sk
 


 

Územná pôsobnosť kancelárie:
okresy Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Levice, Šaľa