Kancelária Prešov

Centrum právnej pomoci – Kancelária Prešov

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Prešov
Masarykova 10
080 01 Prešov
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.po@centrumpravnejpomoci.sk
Územná pôsobnosť kancelárie:
okres Prešov, Levoča, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Sabinov