Kancelária Rimavská Sobota

Centrum právnej pomoci – Kancelária Rimavká Sobota

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Rimavská Sobota
Čerenčianská 20
979 01 Rimavská Sobota
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.rs@centrumpravnejpomoci.sk
Územná pôsobnosť kancelárie:
okres Rimavská Sobota, Lučenec, Poltár, Revúca