Kancelária Svidník

Centrum právnej pomoci – Kancelária Svidník

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Svidník
Centrum právnej pomoci
Kancelária Svidník
Sov. Hrdinov 102
089 01 Svidník
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.sk@centrumpravnejpomoci.sk
Územná pôsobnosť kancelárie:
okres Svidník, Bardejov, Stropkov