Kancelária Trenčín

Centrum právnej pomoci – Kancelária Trenčín

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Trenčín
Hviezdoslavova 3
P.O.Box 504
911 01 Trenčín


tn

Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.tn@centrumpravnejpomoci.skÚzemná pôsobnosť kancelárie:
okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové mesto nad Váhom, Myjava