Kancelária Trnava

Centrum právnej pomoci – Kancelária Trnava

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Trnava
Pekárska 11
917 01 Trnava
Iné kontakty:
Tel: 033 / 293 30 91
E-mail: info.tt@centrumpravnejpomoci.sk

Územná pôsobnosť kancelárie:
okres Trnava, Senica, Skalica, Hlohovec, Pieštany