Kancelária Tvrdošín

Centrum právnej pomoci – Kancelária Tvrdošín

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Tvrdošín
Medvedzie 132
027 44 Tvrdošín
Iné kontakty:
Tel: 043 / 290 10 31
E-mail: info.ts@centrumpravnejpomoci.sk
Územná pôsobnosť kancelárie:
okres Tvrdošín, Dolný Kubín, Námestovo