Kancelária Žiar nad Hronom

Centrum právnej pomoci – Kancelária Žiar nad Hronom

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Žiar nad Hronom
SNP 613/124
965 01 Žiar nad Hronom
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.zh@centrumpravnejpomoci.sk
Územná pôsobnosť kancelárie:
okres Žiar nad Hronom, Žarnovica, Partizánske, Prievidza, Banská Štiavnica