Kancelária Žilina

Centrum právnej pomoci

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Žilina
P. O. Hviezdoslava 6
P.O. BOX B10
011 00 Žilina


tn

Iné kontakty:
E-mail: info.za@centrumpravnejpomoci.sk
Tel.: 0650 105 100

 


 

 

Územná pôsobnosť kancelárie:
okres Žilina, Považská Bystrica, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Turčianske Teplice, Martin, Púchov