konzultacne-pracovisko-Ilava

Centrum právnej pomoci – Konzultačné pracovisko Ilava

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Ilava
Okresný urad Ilava
Mierové námestie 18
019 01 Ilava
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Trenčín
Hviezdoslavova 3
P.O.Box 504
911 01 Trenčín
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.tn@centrumpravnejpomoci.sk
V Konzultačnom pracovisku Ilava:

Konzultačné dni budú:
14.02.2019(štvrtok) – 8.00 – 15.00 hod.
28.02.2019(štvrtok) – 8.00 – 15.00 hod.