Konzultačné pracovisko Banská Štiavnica

Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko
Banská Štiavnica

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Banská Štiavnica
Dolná 2 ( bývalé OPP )
969 01 Banská Štiavnica
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Žiar nad Hronom
SNP 613/124
965 01 Žiar nad Hronom
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.zh@centrumpravnejpomoci.sk
Konzultačné dni budú:
13.10. 2017: 07:30 – 13:30 h
27.10. 2017: 07:30 – 13:30 h
10.11. 2017: 07:30 – 13:30 h
24.11. 2017: 07:30 – 13:30 h
08.12. 2017: 07:30 – 13:30 h
15.12. 2017: 07:30 – 13:30 h
22.12. 2017: konzultácie nebudú !!!