Konzultačné pracovisko Banská Štiavnica

Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko
Banská Štiavnica

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Banská Štiavnica
Dolná 2 ( bývalé OPP )
969 01 Banská Štiavnica
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Žiar nad Hronom
SNP 613/124
965 01 Žiar nad Hronom
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.zh@centrumpravnejpomoci.sk
Konzultačné dni budú:
13.12.2019 7:30 – 13:30hod.
20.12.2019 7:30 – 13:30hod.
10.01.2020 7:30 – 13:30hod.
24.01.2020 7:30 – 13:30hod.
07.02.2020 7:30 – 13:30hod.
21.02.2020 7:30 – 13:30hod.
06.03.2020 7:30 – 13:30hod.
20.03.2020 7:30 – 13:30hod.
03.04.2020 7:30 – 13:30hod.
17.04.2020 7:30 – 13:30hod.
01.05.2020 konzultácie nebudú – sviatok
15.05.2020 7:30 – 13:30hod.
29.05.2020 7:30 – 13:30hod.
12.06.2020 7:30 – 13:30hod.
26.06.2020 7:30 – 13:30hod.
Na konzultácie je potrebné sa vopred objednať.

Zmena konzultačných hodín je vyhradená.

Obedná prestávka 11:00 – 12:00.