Konzultačné pracovisko Banská Štiavnica

Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko
Banská Štiavnica

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Banská Štiavnica
Dolná 2 ( bývalé OPP )
969 01 Banská Štiavnica
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Žiar nad Hronom
SNP 613/124
965 01 Žiar nad Hronom
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.zh@centrumpravnejpomoci.sk
Konzultačné dni budú:
Na konzultácie je potrebné sa objednať.
08.02.2019 7:30 – 13:30hod.
22.02.2019 7:30 – 13:30hod.
08.03.2019 7:30 – 13:30hod.
22.03.2019 7:30 – 13:30hod.
05.04.2019 7:30 – 13:30hod.
19.04.2019 UPOZORNENIE:  sviatok, z daného dôvodu sa konzultácie v tento deň nekonajú!
03.05.2019 7:30 – 13:30hod.
17.05.2019 7:30 – 13:30hod.
31.05.2019 7:30 – 13:30hod.

Zmena konzultačných hodín je vyhradená.