Konzultačné pracovisko Banská Štiavnica

Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko
Banská Štiavnica

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Banská Štiavnica
Dolná 2 ( bývalé OPP )
969 01 Banská Štiavnica
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Žiar nad Hronom
SNP 613/124
965 01 Žiar nad Hronom
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.zh@centrumpravnejpomoci.sk
Konzultačné dni budú:
Na konzultácie je potrebné sa objednať.
05.04.2019 7:30 – 13:30hod.
19.04.2019 UPOZORNENIE: sviatok, z daného dôvodu sa konzultácie v tento deň nekonajú!
14.06.2019 7:30 – 13:30hod.
28.06.2019 7:30 – 13:30hod.
12.07.2019 7:30 – 13:30hod.
26.07.2019 7:30 – 13:30hod.
09.08.2019 7:30 – 13:30hod.
23.08.2019 7:30 – 13:30hod.
06.09.2019 7:30 – 13:30hod.
20.09.2019 7:30 – 13:30hod.
04.10.2019 7:30 – 13:30hod.
18.10.2019 7:30 – 13:30hod.
01.11.2019 7:30 – 13:30hod. Sviatok, konzultácie sa nekonajú!
15.11.2019 7:30 – 13:30hod.
29.11.2019 7:30 – 13:30hod.
13.12.2019 7:30 – 13:30hod.
27.12.2019 7:30 – 13:30hod.

Zmena konzultačných hodín je vyhradená.