Konzultačné pracovisko Banská Štiavnica

Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko
Banská Štiavnica

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Banská Štiavnica
Dolná 2 ( bývalé OPP )
969 01 Banská Štiavnica
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Žiar nad Hronom
SNP 613/124
965 01 Žiar nad Hronom
Iné kontakty:
Tel: 045/242 00 21
E-mail: info.zh@centrumpravnejpomoci.sk
Konzultačné dni budú:
12.08. 2016: 08:30 – 13:30 h
26.08. 2016: 08:30 – 13:30 h
09.09. 2016: 08:30 – 13:30 h
23.09. 2016: 08:30 – 13:30 h