Konzultačné pracovisko Banská Štiavnica

Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko
Banská Štiavnica

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Banská Štiavnica
Dolná 2 ( bývalé OPP )
969 01 Banská Štiavnica
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Žiar nad Hronom
SNP 613/124
965 01 Žiar nad Hronom
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.zh@centrumpravnejpomoci.sk
Konzultačné dni budú:
Na konzultácie je potrebné sa objednať.
05.01.2018 (piatok) konzultácie nebudú
19.01.2018 (piatok) 07:30 -13:30
02.02.2018 (piatok) 07:30 – 13:30
16.02.2018 (piatok) 07:30 – 13:30
02.03.2018 (piatok) 07:30 – 13:30
16.03.2018 (piatok) 07:30 – 13:30
30.03.2018 (piatok) konzultácie nebudú – deň pracovného pokoja

Zmena konzultačných hodín je vyhradená.