Konzultačné pracovisko Banská Štiavnica

Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko
Banská Štiavnica

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Banská Štiavnica
Dolná 2 ( bývalé OPP )
969 01 Banská Štiavnica
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Žiar nad Hronom
SNP 613/124
965 01 Žiar nad Hronom
Iné kontakty:
Tel: 0850 002 000
E-mail: info.zh@centrumpravnejpomoci.sk
Konzultačné dni budú:
03.02. 2017: konzultácie nebudú !!!
17.02. 2017: 08:30 – 13:30 h
17.03. 2017: 08:30 – 13:30 h
31.03. 2017: 08:30 – 13:30 h
28.04. 2017: 08:30 – 13:30 h
12.05. 2017: 08:30 – 13:30 h
26.05. 2017: 08:30 – 13:30 h
09.06. 2017: 08:30 – 13:30 h
23.06. 2017: 08:30 – 13:30 h