Konzultačné pracovisko Bardejov

Centrum právnej pomoci – Konzultačné pracovisko Bardejov

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Bardejov
Okresný úrad Bardejov
Dlhý rad 16
085 01 Bardejov
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Svidník
Sov. Hrdinov 102
089 01 Svidník
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.sk@centrumpravnejpomoci.sk
Konzultačné dni budú:
08.01.2019(utorok) – 9.30 – 14.45 hod
22.01.2019(utorok) – 9.30 – 14.45 hod
05.02.2019(utorok) – 9.30 – 14.45 hod
19.02.2019(utorok) – 9.30 – 14.45 hod
05.03.2019(utorok) – 9.30 – 14.45 hod
19.03.2019(utorok) – 9.30 – 14.45 hod
V prípade potreby nás kontaktujte telefonicky:
054 242 00 81, 0650 105 100, 0917 204 751
alebo
info.sk@centrumpravnejpomoci.sk