Konzultačné pracovisko Bardejov

Centrum právnej pomoci – Konzultačné pracovisko Bardejov

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Bardejov
Okresný úrad Bardejov
Dlhý rad 16
085 01 Bardejov
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Svidník
Sov. Hrdinov 102
089 01 Svidník
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.sk@centrumpravnejpomoci.sk
Konzultačné dni budú:
11.06.2019(utorok) – 9.30 – 14.45 hod
25.06.2019(utorok) – 9.30 – 14.45 hod
09.07.2019(utorok) – 9.30 – 14.45 hod
23.07.2019(utorok) – 9.30 – 14.45 hod
06.08.2019(utorok) – 9.30 – 14.45 hod
20.08.2019(utorok) – 9.30 – 14.45 hod
03.09.2019(utorok) – 9.30 – 14.45 hod
17.09.2019(utorok) – 9.30 – 14.45 hod
01.10.2019(utorok) – 9.30 – 14.45 hod
15.10.2019(utorok) – 9.30 – 14.45 hod
29.10.2019(utorok) – 9.30 – 14.45 hod
12.11.2019(utorok) – 9.30 – 14.45 hod
26.11.2019(utorok) – 9.30 – 14.45 hod
10.12.2019(utorok) – 9.30 – 14.45 hod
V prípade potreby nás kontaktujte na tel. č. 054 242 00 81, 0650 105 100, 0948 904 532.
alebo
info.sk@centrumpravnejpomoci.sk