Konzultačné pracovisko Bardejov

Centrum právnej pomoci – Konzultačné pracovisko Bardejov

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Bardejov
Okresný úrad Bardejov
Dlhý rad 16
085 01 Bardejov
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Svidník
Sov. Hrdinov 102
089 01 Svidník
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.sk@centrumpravnejpomoci.sk
Konzultačné dni budú:
16.04.2019(utorok) – 9.30 – 14.45 hod
30.04.2019(utorok) – 9.30 – 14.45 hod
14.05.2019(utorok) – 9.30 – 14.45 hod
28.05.2019(utorok) – 9.30 – 14.45 hod
11.06.2019(utorok) – 9.30 – 14.45 hod
25.06.2019(utorok) – 9.30 – 14.45 hod

V prípade potreby nás kontaktujte telefonicky:
054 242 00 81, 0650 105 100, 0917 204 751
alebo
info.sk@centrumpravnejpomoci.sk