Konzultačné pracovisko Brezno

Centrum právnej pomoci – Konzultačné pracovisko Brezno

adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Brezno
Mestský úrad Brezno
Nám. gen. M.R. Štefánika
977 01 Brezno
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Banská Bystrica
Skuteckého 30
974 01 Banská Bystrica
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.bb@centrumpravnejpomoci.sk

 

Konzultačné dni v meste Brezno budú:
každý piatok v čase od 9:00 do 13:00 h