Konzultačné pracovisko Čadca

Centrum právnej pomoci – Konzultačné pracovisko Čadca

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Čadca
Námestie slobody 30
022 01 Čadca
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Žilina
Národná 34
P.O. BOX B10
011 00 Žilina
Iné kontakty: 0650 105 100
E-mail: info.za@centrumpravnejpomoci.sk

 

Konzultačné dni budú:
10.01.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
24.01.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
Obedňajšia prestávka v čase od 11:30 do 12:00 hod.

>