Konzultačné pracovisko Čadca

Centrum právnej pomoci

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Čadca
Námestie slobody 30
022 01 Čadca
tn
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Žilina
P. O. Hviezdoslava 6
P.O. BOX B10
011 00 Žilina


Iné kontakty:
E-mail: info.za@centrumpravnejpomoci.sk
tel.: 0650 105 100

 

Konzultačné dni budú:
07.11.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
21.11.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
05.12.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
09.01.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
23.01.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
06.02.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
20.02.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
05.03.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
19.03.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
02.04.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
16.04.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
07.05.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
21.05.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
04.06.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
18.06.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
16.07.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
06.08.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
03.09.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
17.09.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
08.10.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
22.10.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
05.11.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
19.11.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
03.12.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
Obedňajšia prestávka v čase od 11:30 do 12:00 hod.