Konzultačné pracovisko Čadca

Centrum právnej pomoci

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Čadca
Námestie slobody 30
022 01 Čadca
tn
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Žilina
P. O. Hviezdoslava 6
P.O. BOX B10
011 00 Žilina


Iné kontakty:
E-mail: info.za@centrumpravnejpomoci.sk
tel.: 041/ 242 00 31 – bežná agenda
tel.: 041/ 242 00 33 – oddelenie osobného bankrotu

 

Konzultačné dni budú:
16.05.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
30.05.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
13.06.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
27.06.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
11.07.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
08.08.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
05.09.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
19.09.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
03.10.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
17.10.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
07.11.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
21.11.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
05.12.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
Obedňajšia prestávka v čase od 11:30 do 12:00 hod.