Konzultačné pracovisko Fiľakovo

Centrum právnej pomoci – Konzultačné pracovisko Fiľakovo

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Fiľakovo
Biskupická 1779/49B
986 01 Fiľakovo
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Rimavská Sobota
Čerenčianská 20
979 01 Rimavská Sobota
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.rs@centrumpravnejpomoci.sk
Konzultačné dni budú:
14.11. 2019: 08:00 – 14:00 h
28.11. 2019: 08:00 – 14:00 h
12.12. 2019: 08:00 – 14:00 h
23.01. 2020: 08:00 – 14:00 h
06.02. 2020: 08:00 – 14:00 h
20.02. 2020: 08:00 – 14:00 h
05.03. 2020: 08:00 – 14:00 h
19.03. 2020: 08:00 – 14:00 h
16.04. 2020: 08:00 – 14:00 h
30.04. 2020: 08:00 – 14:00 h
14.05. 2020: 08:00 – 14:00 h
28.05. 2020: 08:00 – 14:00 h
11.06. 2020: 08:00 – 14:00 h
25.06. 2020: 08:00 – 14:00 h
16.07. 2020: 08:00 – 14:00 h
30.07. 2020: 08:00 – 14:00 h
13.08. 2020: 08:00 – 14:00 h
27.08. 2020: 08:00 – 14:00 h
10.09. 2020: 08:00 – 14:00 h
24.09. 2020: 08:00 – 14:00 h
15.10. 2020: 08:00 – 14:00 h
29.10. 2020: 08:00 – 14:00 h
12.11. 2020: 08:00 – 14:00 h
26.11. 2020: 08:00 – 14:00 h
10.12. 2020: 08:00 – 14:00 h
Hromadné konzultácie na osobný bankrot sa uskutočnia v časoch o 08:00 a 10:00 hod.
Obedňajšia prestávka v čase od 12:00 do 12:30.