Konzultačné pracovisko Fiľakovo

Centrum právnej pomoci – Konzultačné pracovisko Fiľakovo

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Fiľakovo
Biskupická 1779/49B
986 01 Fiľakovo
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Rimavská Sobota
Čerenčianská 20
979 01 Rimavská Sobota
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.rs@centrumpravnejpomoci.sk
Konzultačné dni budú:
aktualizácia údajov…
Obedňajšia prestávka v čase od 12:00 do 12:30.