Konzultačné pracovisko Galanta

Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko
Galanta

Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.ba@centrumpravnejpomoci.sk

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Mestský úrad Galanta, prízemie
Mierové nám. 940/1
924 18 Galanta
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Bratislava
Námestie slobody 12
P.O. BOX 18
810 05  Bratislava 15
Konzultačné dni budú:
Na konzultácie je potrebné sa objednať.
Na konzultácie je potrebné sa objednať.
18.04.2019(štvrtok) – 8.30 – 15.00 hod.
30.05.2019(štvrtok) – 8.30 – 15.00 hod.
27.06.2019(štvrtok) – 8.30 – 15.00 hod.
25.07.2019(štvrtok) – 8.30 – 15.00 hod.
22.08.2019(štvrtok) – 8.30 – 15.00 hod.
26.09.2019(štvrtok) – 8.30 – 15.00 hod.
31.10.2019(štvrtok) – 8.30 – 15.00 hod.
28.11.2019(štvrtok) – 8.30 – 15.00 hod.
19.12.2019(štvrtok) – 8.30 – 15.00 hod.