Konzultačné pracovisko Giraltovce

Centrum právnej pomoci – Konzultačné pracovisko Giraltovce

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Giraltovce
Mestský úrad Giraltovce
Dukelská 75
087 01 Giraltovce
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Svidník
Sov. Hrdinov 102
089 01 Svidník
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.sk@centrumpravnejpomoci.sk
Konzultačné dni budú:
09.04.2019(utorok) – 9.00 – 15.00 hod
07.05.2019(utorok) – 9.00 – 15.00 hod
04.06.2019(utorok) – 9.00 – 15.00 hod

V prípade potreby nás kontaktujte telefonicky:
054 242 00 81, 0650 105 100, 0917 204 751
alebo
info.sk@centrumpravnejpomoci.sk