konzultacne-pracovisko-Ilava

Centrum právnej pomoci – Konzultačné pracovisko Ilava

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Ilava
Okresný urad Ilava
Mierové námestie 18
019 01 Ilava
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Trenčín
Hviezdoslavova 3
P.O.Box 504
911 01 Trenčín
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.tn@centrumpravnejpomoci.sk
V Konzultačnom pracovisku Ilava:

Konzultačné dni budú:
12.12.2019(štvrtok) – 8.00 – 15.00 hod.
09.01.2020(štvrtok) – 8.00 – 15.00 hod.
23.01.2020(štvrtok) – 8.00 – 15.00 hod.
06.02.2020(štvrtok) – 8.00 – 15.00 hod.
20.02.2020(štvrtok) – 8.00 – 15.00 hod.
05.03.2020(štvrtok) – 8.00 – 15.00 hod.
19.03.2020(štvrtok) – 8.00 – 15.00 hod.
02.04.2020(štvrtok) – 8.00 – 15.00 hod.
16.04.2020(štvrtok) – 8.00 – 15.00 hod.
30.04.2020(štvrtok) – 8.00 – 15.00 hod.
14.05.2020(štvrtok) – 8.00 – 15.00 hod.
28.05.2020(štvrtok) – 8.00 – 15.00 hod.
11.06.2020(štvrtok) – 8.00 – 15.00 hod.
25.06.2020(štvrtok) – 8.00 – 15.00 hod.
Na konzultácie je potrebné sa vopred telefonicky objednať.