konzultacne-pracovisko-Ilava

Centrum právnej pomoci – Konzultačné pracovisko Ilava

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Ilava
Okresný urad Ilava
Mierové námestie 18
019 01 Ilava
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Trenčín
Hviezdoslavova 3
P.O.Box 504
911 01 Trenčín
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.tn@centrumpravnejpomoci.sk
V Konzultačnom pracovisku Ilava:

Konzultačné dni budú:
18.07.2019(štvrtok) – 8.00 – 15.00 hod.
01.08.2019(štvrtok) – 8.00 – 15.00 hod.
15.08.2019(štvrtok) – 8.00 – 15.00 hod.
05.09.2019(štvrtok) – 8.00 – 15.00 hod.
19.09.2019(štvrtok) – 8.00 – 15.00 hod.
03.10.2019(štvrtok) – 8.00 – 15.00 hod.
17.10.2019(štvrtok) – 8.00 – 15.00 hod.
31.10.2019(štvrtok) – 8.00 – 15.00 hod.
14.11.2019(štvrtok) – 8.00 – 15.00 hod.
28.11.2019(štvrtok) – 8.00 – 15.00 hod.
12.12.2019(štvrtok) – 8.00 – 15.00 hod.
Na konzultácie je potrebné sa vopred telefonicky objednať.