Konzultačné pracovisko Jelšava

Centrum právnej pomoci – Konzultačné pracovisko Jelšava

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Jelšava
Námestie Republiky 51
049 16 Jelšava
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Rimavská Sobota
Čerenčianská 20
979 01 Rimavská Sobota
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.rs@centrumpravnejpomoci.sk
Konzultačné dni budú:
Hromadné konzultácie na osobný bankrot sa uskutočnia v časoch o 09:00 a 11:00 hod.
16.01. 2020: 09:00 – 14:00 h
30.01. 2020: 09:00 – 14:00 h
13.02. 2020: 09:00 – 14:00 h
27.02. 2020: 09:00 – 14:00 h
12.03. 2020: 09:00 – 14:00 h
26.03. 2020: 09:00 – 14:00 h
09.04. 2020: 09:00 – 14:00 h
23.04. 2020: 09:00 – 14:00 h
07.05. 2020: 09:00 – 14:00 h
21.05. 2020: 09:00 – 14:00 h
04.06. 2020: 09:00 – 14:00 h
18.06. 2020: 09:00 – 14:00 h
09.07. 2020: 09:00 – 14:00 h
23.07. 2020: 09:00 – 14:00 h
06.08. 2020: 09:00 – 14:00 h
20.08. 2020: 09:00 – 14:00 h
03.09. 2020: 09:00 – 14:00 h
17.09. 2020: 09:00 – 14:00 h
08.10. 2020: 09:00 – 14:00 h
22.10. 2020: 09:00 – 14:00 h
05.11. 2020: 09:00 – 14:00 h
09.11. 2020: 09:00 – 14:00 h
03.12. 2020: 09:00 – 14:00 h