Konzultačné pracovisko Jelšava

Centrum právnej pomoci – Konzultačné pracovisko Jelšava

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Jelšava
Námestie Republiky 51
049 16 Jelšava
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Rimavská Sobota
Čerenčianská 20
979 01 Rimavská Sobota
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.rs@centrumpravnejpomoci.sk
Konzultačné dni budú:
20.12. 2018: 09:00 – 14:00 h
aktualizácia údajov…