konzultacne-pracovisko-levice

Centrum právnej pomoci – Konzultačné pracovisko Levice

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Levice
Mestského úradu Levice
Námestie hrdinov 1
934 01 Levice
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Nitra
Štefánikova trieda 88
P.O.Box 7
949 03 Nitra 3
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.nr@centrumpravnejpomoci.sk
V Konzultačnom pracovisku Levice:

Konzultačné dni budú:
11.01. 2019 (piatok): 09:00 – 15:00 h
25.01. 2019 (piatok): 09:00 – 15:00 h
08.02. 2019 (piatok): 09:00 – 15:00 h
22.02. 2019 (piatok): 09:00 – 15:00 h
08.03. 2019 (piatok): 09:00 – 15:00 h
22.03. 2019 (piatok): 09:00 – 15:00 h
05.04. 2019 (piatok): 09:00 – 15:00 h
03.05. 2019 (piatok): 09:00 – 15:00 h
17.05. 2019 (piatok): 09:00 – 15:00 h
31.05. 2019 (piatok): 09:00 – 15:00 h
14.06. 2019 (piatok): 09:00 – 15:00 h
28.06. 2019 (piatok): 09:00 – 15:00 h

Na konzultáciu je nevyhnutné sa objednať na tel.č. 037/242 00 55, 56.