Konzultacné pracovisko Levice

Centrum právnej pomoci

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Levice
Mestského úradu Levice
Námestie hrdinov 1
934 01 Levice
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Nitra
Štefánikova trieda 88
P.O.Box 7
949 03 Nitra 3
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.nr@centrumpravnejpomoci.sk
V Konzultačnom pracovisku Levice:

Konzultačné dni budú:
14.06. 2019 (piatok): 08:30 – 14:30 h
28.06. 2019 (piatok): 08:30 – 14:30 h
12.07. 2019 (piatok): 08:30 – 14:30 h
26.07. 2019 (piatok): 08:30 – 14:30 h
09.08. 2019 (piatok): 08:30 – 14:30 h
23.08. 2019 (piatok): 08:30 – 14:30 h
06.09. 2019 (piatok): 08:30 – 14:30 h
20.09. 2019 (piatok): 08:30 – 14:30 h
04.10. 2019 (piatok): 08:30 – 14:30 h
18.10. 2019 (piatok): 08:30 – 14:30 h
08.11. 2019 (piatok): 08:30 – 14:30 h
22.11. 2019 (piatok): 08:30 – 14:30 h
06.12. 2019 (piatok): 08:30 – 14:30 h
Obedňajšia prestávka v čase od 12:00 do 12:30 hod.

Na konzultáciu je potrebné sa objednať v kancelárii Nitra.