Konzultacné pracovisko Levice

Centrum právnej pomoci

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Levice
Mestského úradu Levice
Námestie hrdinov 1
934 01 Levice
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Nitra
Štúrova 22
P.O.Box 7
949 03 Nitra 3
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.nr@centrumpravnejpomoci.sk
V Konzultačnom pracovisku Levice:

Konzultačné dni budú:
06.12. 2019 (piatok): 08:30 – 14:30 h
10.01. 2020 (piatok): 08:30 – 14:30 h
24.01. 2020 (piatok): 08:30 – 14:30 h
07.02. 2020 (piatok): 08:30 – 14:30 h
21.02. 2020 (piatok): 08:30 – 14:30 h
06.03. 2020 (piatok): 08:30 – 14:30 h
20.03. 2020 (piatok): 08:30 – 14:30 h
03.04. 2020 (piatok): 08:30 – 14:30 h
17.04. 2020 (piatok): 08:30 – 14:30 h
15.05. 2020 (piatok): 08:30 – 14:30 h
29.05. 2020 (piatok): 08:30 – 14:30 h
12.06. 2020 (piatok): 08:30 – 14:30 h
26.06. 2020 (piatok): 08:30 – 14:30 h
Obedňajšia prestávka v čase od 12:00 do 12:30 hod.

Na konzultáciu je potrebné sa objednať v kancelárii Nitra.