Konzultačné pracovisko Levoča

Centrum právnej pomoci – Konzultačné pracovisko Levoča

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Levoča
Námestie Majstra Pavla 59
(Okresný úrad Levoča, miestnosť č. 021 )
054 01 Levoča
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Prešov
Masarykova 10
080 01 Prešov

Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.po@centrumpravnejpomoci.sk

Konzultačné dni budú:
31.10. 2019 (štvrtok): 09:30 – 13:45 h
14.11. 2019 (štvrtok): 09:30 – 13:45 h
28.11. 2019 (štvrtok): 09:30 – 13:45 h
12.12. 2019 (štvrtok): 09:30 – 13:45 h
Obedňajšia prestávka: 11:45 – 12:30hod. (orientačný čas)
Termíny sa môžu zmeniť s ohľadom na rozširovanie konzultačných pracovísk kancelárie a personálne obsadenie.