Konzultačné pracovisko Levoča

Centrum právnej pomoci – Konzultačné pracovisko Levoča

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Levoča
Námestie Majstra Pavla 59
(Okresný úrad Levoča, miestnosť č. 021 )
054 01 Levoča
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.po@centrumpravnejpomoci.sk
Konzultačné dni budú:
20.12. 2018 (štvrtok): 09:30 – 13:45 h
10.01. 2019 (štvrtok): 09:30 – 13:45 h
24.01. 2019 (štvrtok): 09:30 – 13:45 h