Konzultačné pracovisko Martin

Centrum právnej pomoci

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Martin
Námestie Svetozára Hurbana Vajanského 1
036 01 Martin
kancelária č. 219, 2. poschodie
tn
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Žilina
P. O. Hviezdoslava 6
P.O. BOX B10
011 00 Žilina


Iné kontakty:
E-mail: info.za@centrumpravnejpomoci.sk
tel.: 0650 105 100

Konzultačné dni budú:
08.11.2019(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
22.11.2019(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
13.12.2019(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
17.01.2020(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
31.01.2020(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
14.02.2020(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
28.02.2020(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
13.03.2020(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
27.03.2020(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
17.04.2020(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
24.04.2020(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
15.05.2020(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
29.05.2020(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
12.06.2020(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
26.06.2020(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
31.07.2020(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
21.08.2020(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
11.09.2020(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
25.09.2020(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
16.10.2020(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
30.10.2020(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
13.11.2020(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
27.11.2020(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
11.12.2020(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
Obedňajšia prestávka v čase od 11:30 do 12:00 hod.