Konzultačné pracovisko Martin

Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko
Martin

Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.za@centrumpravnejpomoci.sk

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Žilina
Hviezdoslavova 6
P.O. BOX B10
010 01 Žilina
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Žilina
Hviezdoslavova 6
P.O. BOX B10
010 01 Žilina
Konzultačné dni budú:
Na konzultácie je potrebné sa objednať.
aktualizácia údajov…