Konzultačné pracovisko Martin

Centrum právnej pomoci

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Martin
Námestie Svetozára Hurbana Vajanského 1
036 01 Martin
kancelária č. 219, 2. poschodie
tn
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Žilina
P. O. Hviezdoslava 6
P.O. BOX B10
011 00 Žilina


Iné kontakty:
E-mail: info.za@centrumpravnejpomoci.sk
tel.: 041/ 242 00 31 – bežná agenda
tel.: 041/ 242 00 33 – oddelenie osobného bankrotu

Konzultačné dni budú:
10.05.2019(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
24.05.2019(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
14.06.2019(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
28.06.2019(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
19.07.2019(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
16.08.2019(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
06.09.2019(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
27.09.2019(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
11.10.2019(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
25.10.2019(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
08.11.2019(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
22.11.2019(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
13.12.2019(piatok) – 8.00 – 13.00 hod.
Obedňajšia prestávka v čase od 11:30 do 12:00 hod.