Konzultačné pracovisko Medzilaborce

Centrum právnej pomoci – Konzultačné pracovisko Medzilaborce

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Medzilaborce
Ul. Andy Warholu 184
068 01 Medzilaborce
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Humenné
Lipová 1
066 01 Humenné
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.he@centrumpravnejpomoci.sk
Konzultačné dni budú:
22.11. 2019: 08:30 – 14:00 h
13.12. 2019: 08:30 – 14:00 h