Konzultačné pracovisko Michalovce

Centrum právnej pomoci – Konzultačné pracovisko Michalovce

 

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Michalovce
Námestie osloboditeľov 81
071 01 Michalovce
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Humenné
Lipová 1
066 01 Humenné
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.he@centrumpravnejpomoci.sk
Konzultačné dni budú:
16.04. 2019: 08:30 – 14:00 h
07.05. 2019: 08:30 – 14:00 h
23.05. 2019: 08:30 – 14:00 h
05.06. 2019: 08:30 – 14:00 h
20.06. 2019: 08:30 – 14:00 h