Konzultačné pracovisko Nové Zámky

Centrum právnej pomoci – Konzultačné pracovisko Nové Zámky

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Nové Zámky
Slovenského národného povstania 3
940 01 Nové Zámky
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Nitra
Štefánikova trieda 88
P.O.Box 7
949 03 Nitra 3
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.nr@centrumpravnejpomoci.sk

 

V Konzultačnom pracovisku Nové Zámky:

Konzultačné dni budú:
23.04. 2019: 09:00 – 15:00 h
Na konzultáciu je potrebné sa objednať v kancelárii Nitra.