Konzultačné pracovisko Nové Zámky

Centrum právnej pomoci – Konzultačné pracovisko Nové Zámky

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Slovenského národného povstania 3
940 01 Nové Zámky
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Komárno
Župná 14
945 01 Komárno
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.kn@centrumpravnejpomoci.sk

 

V Konzultačnom pracovisku Nové Zámky:

Konzultačné dni budú:
25.06. 2019: (posledná konzultácia o 14:00)
30.07. 2019: (posledná konzultácia o 14:00)
13.08. 2019: (posledná konzultácia o 14:00)
24.09. 2019: (posledná konzultácia o 14:00)
29.10. 2019: (posledná konzultácia o 14:00)
26.11. 2019: (posledná konzultácia o 14:00)
17.12. 2019: (posledná konzultácia o 14:00)
Na konzultáciu je potrebné sa objednať v kancelárii Komárno.