Konzultačné pracovisko Považská Bystrica

Centrum právnej pomoci

adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Považská Bystrica
klientské centrum – Okresný úrad
Centrum 1
017 01 Považská Bystrica
tn
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Žilina
P. O. Hviezdoslava 6
P.O. BOX B10
011 00 Žilina


Iné kontakty:
E-mail: info.za@centrumpravnejpomoci.sk
tel.: 0650 105 100

 

Konzultačné dni budú:
11.04.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
25.04.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
09.05.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
23.05.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
06.06.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
20.06.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
25.07.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
22.08.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
12.09.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
26.09.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
10.10.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
24.10.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
14.11.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
28.11.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
12.12.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
Obedňajšia prestávka v čase od 11:30 do 12:00 hod.