Konzultačné pracovisko Považská Bystrica

Centrum právnej pomoci

adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Považská Bystrica
klientské centrum – Okresný úrad
Centrum 1
017 01 Považská Bystrica
tn
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Žilina
P. O. Hviezdoslava 6
P.O. BOX B10
011 00 Žilina


Iné kontakty:
E-mail: info.za@centrumpravnejpomoci.sk
tel.: 0650 105 100

 

Konzultačné dni budú:
14.11.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
28.11.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
12.12.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
16.01.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
30.01.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
13.02.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
27.02.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
12.03.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
26.03.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
09.04.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
23.04.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
14.05.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
28.05.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
11.06.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
25.06.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
23.07.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
13.08.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
10.09.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
24.09.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
15.10.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
29.10.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
12.11.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
26.11.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
10.12.2020(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
Obedňajšia prestávka v čase od 11:30 do 12:00 hod.