Konzultačné pracovisko Považská Bystrica

Centrum právnej pomoci – Konzultačné pracovisko Považská Bystrica

adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Považská Bystrica
klientské centrum – Okresný úrad
Centrum 1
017 01 Považská Bystrica
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Žilina
Národná 34
P.O. BOX B10
011 00 Žilina
Iné kontakty: 0650 105 100
E-mail: info.za@centrumpravnejpomoci.sk

 

Konzultačné dni budú:
13.12.2018(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
17.01.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
31.01.2019(štvrtok) – 9.00 – 14.00 hod.
Obedňajšia prestávka v čase od 11:30 do 12:00 hod.