Konzultačné pracovisko Prievidza

Centrum právnej pomoci – Konzultačné pracovisko Prievidza

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Prievidza
Šumperská 1
(Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)
971 01 Prievidza
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Žiar nad Hronom
SNP 613/124
965 01 Žiar nad Hronom
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.zh@centrumpravnejpomoci.sk
Konzultačné dni budú:
každý utorok 8:00 – 13:30hod.

Na konzultácie je potrebné sa objednať.
Zmena konzultačných hodín je vyhradená.