Konzultačné pracovisko Rožňava

Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko
Rožňava

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Obchodno-kultúrne centrum
Šafárikova 20
048 01 Rožňava
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Košice
Murgašova 3
P.O. BOX A-11
040 41 Košice
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.ke@centrumpravnejpomoci.sk
Konzultačné dni budú:
Na konzultácie je potrebné sa objednať.
11.06. 2019(utorok): 08:30 – 13:30 h
16.07. 2019(utorok): 08:30 – 13:30 h
13.08. 2019(utorok): 08:30 – 13:30 h
10.09. 2019(utorok): 08:30 – 13:30 h
15.10. 2019(utorok): 08:30 – 13:30 h
12.11. 2019(utorok): 08:30 – 13:30 h
11.12. 2019(streda): 08:30 – 13:30 h
Obedňajšia prestávka v čase od 11:30 do 12:00 hod.

Zmena konzultačných hodín je vyhradená.