Konzultačné pracovisko Senica

Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko
Senica

Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.tt@centrumpravnejpomoci.sk

Adresa:
Mestský úrad Senica
Štefánikova 1408/56
905 25 Senica
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Trnava
Pekárska 11
917 01 Trnava
Konzultačné dni budú:
09.04.2019(utorok) – 9.15 – 14.00 hod.
14.05.2019(utorok) – 9.15 – 14.00 hod.
11.06.2019(utorok) – 9.15 – 14.00 hod.
09.07.2019(utorok) – 9.15 – 14.00 hod.
06.08.2019(utorok) – 9.15 – 14.00 hod.
10.09.2019(utorok) – 9.15 – 14.00 hod.
08.10.2019(utorok) – 9.15 – 14.00 hod.
12.11.2019(utorok) – 9.15 – 14.00 hod.
10.12.2019(utorok) – 9.15 – 14.00 hod.
Na konzultácie je potrebné sa objednať.