Konzultačné pracovisko Spišská Nová Ves

Centrum právnej pomoci – Konzultačné pracovisko
Spišská Nová Ves

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Košice
Murgašova 3
P.O. BOX A‐11
040 41 Košice
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.ke@centrumpravnejpomoci.sk

 

Konzultačné dni budú:
18.12. 2018: 09:00 – 14:30 h