Konzultačné pracovisko Trebišov

Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko
Trebišov

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Trebišov
Mestský úrad Trebišov
M. R. Štefánika 862/204
075 25 Trebišov
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Košice
Murgašova 3
P.O. BOX A-11
040 41 Košice
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.ke@centrumpravnejpomoci.sk
Konzultačné dni budú:
Na konzultácie je potrebné sa objednať.
16.04.2019 (utorok) – 9.30 – 14.30 hod.
02.05.2019(štvrtok) – 9.30 – 14.30 hod.
16.05.2019(štvrtok) – 9.30 – 14.30 hod.
30.05.2019(štvrtok) – 9.30 – 14.30 hod.
13.06.2019(štvrtok) – 9.30 – 14.30 hod.
27.06.2019(štvrtok) – 9.30 – 14.30 hod.
Obedňajšia prestávka v čase od 11:30 do 12:00 hod.

Zmena konzultačných hodín je vyhradená.