Konzultačné pracovisko Trebišov

Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko
Trebišov

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Trebišov
Mestský úrad Trebišov
M. R. Štefánika 862/204
075 25 Trebišov
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Košice
Murgašova 3
P.O. BOX A-11
040 41 Košice
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.ke@centrumpravnejpomoci.sk
Konzultačné dni budú:
Na konzultácie je potrebné sa objednať.
13.06. 2019: 09:30 – 14:30 h
27.06. 2019: 09:30 – 14:30 h
11.07. 2019: 09:30 – 14:30 h
08.08. 2019: 09:30 – 14:30 h
12.09. 2019: 09:30 – 14:30 h
26.09. 2019: 09:30 – 14:30 h
10.10. 2019: 09:30 – 14:30 h
24.10. 2019: 09:30 – 14:30 h
14.11. 2019: 09:30 – 14:30 h
26.11. 2019: 09:30 – 14:30 h
10.12. 2019: 09:30 – 14:30 h
Obedňajšia prestávka v čase od 11:30 do 12:00 hod.

Zmena konzultačných hodín je vyhradená.