Konzultačné pracovisko Veľký Krtíš

Centrum právnej pomoci – Konzultačné pracovisko Veľký Krtíš

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Veľký Krtíš
Námestie A.H. Škultétyho 11
(Okresný úrad Veľký Krtíš, prízemie č.d. 29)
990 01 Veľký Krtíš
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Banská Bystrica
Skuteckého 30
974 01 Banská Bystrica
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.bb@centrumpravnejpomoci.sk

Konzultačné dni budú:
každý druhý utorok v čase od 9:00 do 13:00 h
Na konzultácie je potrebné sa objednávať.