Konzultačné pracovisko Detva

Centrum právnej pomoci – Konzultačné pracovisko Detva

adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Detva
Kultúrne centrum A. Sládkoviča
Obrancov mieru 871/1
962 12 Detva
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Banská Bystrica
Skuteckého 30
974 01 Banská Bystrica
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.bb@centrumpravnejpomoci.sk

 

Konzultačné dni budú:
každý druhý štvrtok od 09:00 – 13:00 h