O nás

Vážené dámy a páni,

vitajte na stránkach Centra právnej pomoci. Od roku 2006 vám poskytujeme právnu pomoc, ak pre nedostatok peňazí nemôžete využívať iné právne služby. Pomáhame aj oznamovateľom kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a tiež v azylových veciach, v konaniach o administratívnom vyhostení či o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny. Od 1. marca 2017 sa významne rozširuje pôsobnosť Centra právnej pomoci aj o agendu tzv. osobného bankrotu. Pôsobnosť Centra je teda pomerne rozsiahla, vždy sa však usilujeme o to, aby naši klienti dostali kvalitnú a efektívnu právnu pomoc a aby skutočnosť, že sú v materiálnej núdzi, nebola prekážkou pri hľadaní a nachádzaní spravodlivosti.

Centrum právnej pomoci (ďalej len „centrum“) je štátna rozpočtová organizácia, zriadená zákonom č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi… , ktorej cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi, t.j. pre tých ľudí, ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne služby.

Keď žiadateľ/žiadateľka spĺňa podmienky nároku na právnu pomoc, centrum následne poskytne komplexnú právnu pomoc, ktorá môže mať formu od právneho poradenstva až po zastupovanie pred súdom právnikom centra alebo advokátom.

V prípade záujmu o služby centra sa môžete obrátiť osobne, písomne, telefonicky alebo emailom na pracovníkov a pracovníčky kancelárií centra, ktorí Vám radi odpovedia na Vaše prípadné otázky.

Centrum právnej pomoci má 15 kancelárií v nasledovných mestách:

Banská Bystrica, Bratislava, Humenné, Komárno, Košice, Liptovský Mikuláš, Nitra, Prešov, Rimavská Sobota, Svidník, Trenčín, Trnava, Tvrdošín, Žiar nad Hronom, Žilina.

V súčasnosti  Centrum rozšírilo konzultačné pracoviská na počet 28:

Bánovce nad Bebravou, Banská Štiavnica, Bardejov, Brezno, Čadca, Detva, Fiľakovo, Galanta, Giraltovce, Ilava, Jelšava, Levoča, Levice, Malacky, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Nové Zámky, Považská Bystrica, Prievidza, Rožňava, Senica, Skalica, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Topoľčany, Trebišov, Veľký Krtíš.
Poznámka: Konzultačné pracoviská sa, v závislosti od dopytu klientov, môžu meniť.

Územná pôsobnosť kancelárií centra právnej pomoci („CPP“) od 28.2.2019

(usporiadané podľa dátumu vzniku, spolu 79 okresov)

Kancelária CPP v Bratislave – vznik 01.01.2006 – počet okresov 9:
okresy okresy Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Galanta, Malacky, Pezinok, Senec

Kancelária CPP v Košiciach – vznik 31.07.2006 – počet okresov 9:
okresy Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice okolie, Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves, Trebišov

Kancelária CPP v Banskej Bystrici – vznik 01.08.2006 – počet okresov 6:
okresy Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Brezno, Krupina, Veľký Krtíš

Kancelária CPP v Žiline – vznik 18.12.2006 – počet okresov 8:
okresy Žilina, Považská Bystrica, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Turčianske Teplice, Martin, Púchov

Kancelária CPP v Prešove – vznik 13.12.2007 – počet okresov 5:
okresy Prešov, Levoča, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Sabinov

Kancelária CPP v Liptovskom Mikuláši – vznik 18.02.2008 – počet okresov 3:
okresy Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Poprad

Kancelária CPP v Humennom – vznik 11.06.2008 – počet okresov 6:
okresy Humenné, Medzilaborce, Snina, Vranov nad Topľou, Michalovce, Sobrance

Kancelária CPP v Rimavskej Sobote – vznik 01.06.2009 – počet okresov 4:
okresy Rimavská Sobota, Lučenec, Poltár, Revúca

Kancelária CPP vo Svidníku – vznik 19.11.2009 – počet okresov 3:
okresy Svidník, Bardejov, Stropkov

Kancelária CPP v Nitre – vznik 14.05.2012 – počet okresov 5:
okresy Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Levice, Šaľa

Kancelária CPP v Trenčíne – vznik 17.09.2012 – počet okresov 5:
okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové mesto nad Váhom, Myjava

Kancelária CPP v Žiari nad Hronom – vznik 1.05.2014 – počet okresov 5:
okresy Žiar nad Hronom, Žarnovica, Partizánske, Prievidza, Banská Štiavnica

Kancelária CPP v Trnave – vznik 1.11.2018 – počet okresov 5:
okresy Trnava, Senica, Skalica, Hlohovec, Piešťany

Kancelária CPP v Tvrdošíne – vznik 1.11.2018 – počet okresov 3:
okresy Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín

Kancelária CPP v Komárne – vznik 18.02.2018 – počet okresov 3:
okresy Komárno, Nové Zámky, Dunajská Streda