O nás

Vážené dámy a páni,

Vitajte na stránkach Centra právnej pomoci. Od roku 2006 vám poskytujeme právnu pomoc, ak pre nedostatok peňazí nemôžete využívať iné právne služby. Pomáhame aj oznamovateľom kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a tiež v azylových veciach, v konaniach o administratívnom vyhostení či o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny. Od 1. marca 2017 sa významne rozširuje pôsobnosť Centra právnej pomoci aj o agendu tzv. osobného bankrotu. Pôsobnosť Centra je teda pomerne rozsiahla, vždy sa však usilujeme o to, aby naši klienti dostali kvalitnú a efektívnu právnu pomoc a aby skutočnosť, že sú v materiálnej núdzi, nebola prekážkou pri hľadaní a nachádzaní spravodlivosti.

Tešíme sa na spoluprácu s vami,

Mgr. Eva Kováčechová.

Centrum právnej pomoci (ďalej len „centrum“) je štátna rozpočtová organizácia, zriadená zákonom č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi… , ktorej cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi, t.j. pre tých ľudí, ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne služby.

Keď žiadateľ/žiadateľka spĺňa podmienky nároku na právnu pomoc, centrum následne poskytne komplexnú právnu pomoc, ktorá môže mať formu od právneho poradenstva až po zastupovanie pred súdom právnikom centra alebo advokátom.

V prípade záujmu o služby centra sa môžete obrátiť osobne, písomne, telefonicky alebo emailom na pracovníkov a pracovníčky kancelárií centra, ktorí Vám radi odpovedia na Vaše prípadné otázky.

Centrum právnej pomoci má 14 kancelárií v nasledovných mestách:

Banská Bystrica, Bratislava, Humenné, Košice, Liptovský Mikuláš, Nitra, Prešov, Rimavská Sobota, Svidník, Trenčín, Trnava, Tvrdošín, Žiar nad Hronom, Žilina.

V súčasnosti  Centrum rozšírilo konzultačné pracoviská na počet 22:

Banská Štiavnica, Bardejov, Brezno, Čadca, Detva, Fiľakovo, Galanta, Giraltovce, Ilava, Jelšava, Levoča, Levice, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Nové Zámky, Považská Bystrica, Prievidza, Senec, Spišská Nová Ves, Trebišov, Veľký Krtíš.
Poznámka: Konzultačné pracoviská sa, v závislosti od dopytu klientov, môžu meniť.

Územná pôsobnosť kancelárií centra právnej pomoci („CPP“) od 1.2.2019

(usporiadané podľa dátumu vzniku, spolu 79 okresov)

Kancelária CPP v Bratislave – vznik 01.01.2006 – počet okresov 10:
okresy okresy Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Dunajská Streda, Galanta, Malacky, Pezinok, Senec

Kancelária CPP v Košiciach – vznik 31.07.2006 – počet okresov 9:
okresy Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice okolie, Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves, Trebišov

Kancelária CPP v Banskej Bystrici – vznik 01.08.2006 – počet okresov 6:
okresy Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Brezno, Krupina, Veľký Krtíš

Kancelária CPP v Žiline – vznik 18.12.2006 – počet okresov 8:
okresy Žilina, Považská Bystrica, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Turčianske Teplice, Martin, Púchov

Kancelária CPP v Prešove – vznik 13.12.2007 – počet okresov 5:
okresy Prešov, Levoča, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Sabinov

Kancelária CPP v Liptovskom Mikuláši – vznik 18.02.2008 – počet okresov 3:
okresy Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Poprad

Kancelária CPP v Humennom – vznik 11.06.2008 – počet okresov 6:
okresy Humenné, Medzilaborce, Snina, Vranov nad Topľou, Michalovce, Sobrance

Kancelária CPP v Rimavskej Sobote – vznik 01.06.2009 – počet okresov 4:
okresy Rimavská Sobota, Lučenec, Poltár, Revúca

Kancelária CPP vo Svidníku – vznik 19.11.2009 – počet okresov 3:
okresy Svidník, Bardejov, Stropkov

Kancelária CPP v Nitre – vznik 14.05.2012 – počet okresov 7:
okresy Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Levice, Nové Zámky, Komárno, Šaľa

Kancelária CPP v Trenčíne – vznik 17.09.2012 – počet okresov 5:
okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové mesto nad Váhom, Myjava

Kancelária CPP v Žiari nad Hronom – vznik 1.05.2014 – počet okresov 5:
okresy Žiar nad Hronom, Žarnovica, Partizánske, Prievidza, Banská Štiavnica

Kancelária CPP v Trnave – vznik 1.11.2018 – počet okresov 5:
okresy Trnava, Senica, Skalica, Hlohovec, Piešťany

Kancelária CPP v Tvrdošíne – vznik 1.11.2018 – počet okresov 3:
okresy Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín