Dôležité odkazy

Ministerstvo Spravodlivosti SR – www.justice.gov.sk

Register ponúkaného majetku štátu –  www.ropk.sk

Centrálny register splatných pohladávok štátu – www.pohladavkystatu.sk

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie – 0800 212 212