Kariéra

Zamestnanci v Centre právnej pomoci sú odmeňovaní v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Základná stupnica platových taríf tvorí prílohu č.3 tohto zákona.

Voľné pracovné pozície:

Príloha / odkaz Dátum ZVEREJNENIA Veľkosť
paralegals kancelária Liptovsky Mikuláš 10.10.2017  0,4 MB
Účtovník/Účtovníčka 13.10.2017  0,4 MB
Administrátor projektu 13.10.2017  0,4 MB
Metodik 1 13.10.2017  0,4 MB
Metodik 2 13.10.2017  0,4 MB
Metodik 3 13.10.2017  0,4 MB
Právnik/Právnička 03.11.2017  0,4 MB