Kariéra

Zamestnanci v Centre právnej pomoci sú odmeňovaní v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Základná stupnica platových taríf tvorí prílohu č.3 tohto zákona.

Voľné pracovné pozície:

 

Príloha / odkaz Dátum ZVEREJNENIA Veľkosť
Pracovník 1.kontaktu Call centra 05.04.2019 455 kB
Právnik Call centra 05.04.2019 489 kB