Kariéra

Zamestnanci v Centre právnej pomoci sú odmeňovaní v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Základná stupnica platových taríf tvorí prílohu č.3 tohto zákona.

Voľné pracovné pozície:

Príloha / odkaz Dátum ZVEREJNENIA Veľkosť
paralegals kancelária Liptovský Mikuláš 23.6.2017  0,4 MB
paralegals kancelária Žilina 23.6.2017  0,4 MB
paralegals kancelária Nitra 23.6.2017  0,4 MB
právnik/ právnička kancelária Bratislava 29.6.2017 0,4 MB
právnik/ právnička ústredie v Bratislave 29.6.2017 0,4 MB