Kariéra

Zamestnanci v Centre právnej pomoci sú odmeňovaní v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Základná stupnica platových taríf tvorí prílohu č.3 tohto zákona.

Voľné pracovné pozície:

 

Príloha / odkaz Dátum ZVEREJNENIA Veľkosť
Asistent Komárno 9.1.2019 288 kB
1. kontakt Humenné 9.1.2019 319 kB
1. kontakt Komárno 9.1.2019 321 kB
právnik/právnička Komárno 9.1.2019 334 kB
právnik/právnička Trenčín 9.1.2019 334 kB