Kariéra

Zamestnanci v Centre právnej pomoci sú odmeňovaní v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Základná stupnica platových taríf tvorí prílohu č.3 tohto zákona.

Voľné pracovné pozície:

Príloha / odkaz Dátum ZVEREJNENIA Veľkosť
právnik/ právnička pre ústredie Bratislava 4.8.2017  0,4 MB
právnik/ právnička kancelária Prešov 4.8.2017  0,4 MB
paralegals kancelária Žilina 4.8.2017  0,4 MB
asistent/ asistentka kancelária Bratislava 4.8.2017 0,4 MB