Kariéra

Zamestnanci v Centre právnej pomoci sú odmeňovaní v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Základná stupnica platových taríf tvorí prílohu č.3 tohto zákona.

Voľné pracovné pozície:

Príloha / odkaz Dátum ZVEREJNENIA Veľkosť
Výberové konanie – pracovník 1.kontaktu Liptovský Mikuláš 16.02.2018 385kb
Výberové konanie – Právnik Banská Bystrica 16.02.2018 385kb
Výberové konanie – právnik Humenné 16.02.2018 388kb
Výberové konanie – pracovník 1.kontaktu Bratislava 16.02.2018 385kb
Výberové konanie – Právnik/Právnička Žilina 16.02.2018 307kb
Výberové konanie – Paralegal Trenčín 22.02.2018 284kb