Kariéra

Zamestnanci v Centre právnej pomoci sú odmeňovaní v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Základná stupnica platových taríf tvorí prílohu č.3 tohto zákona.

Voľné pracovné pozície:

 

Príloha / odkaz Dátum ZVEREJNENIA Veľkosť
Asistent / asistentka Bratislava 12.9.2018 0,4MB
Asistent / asistentka Trnava 12.9.2018 0,4MB
Asistent / asistentka Tvrdošín 12.9.2018 0,4MB
Prac. prvého kontaktu Bratislava 12.9.2018 0,4MB
Prac. prvého kontaktu Nitra 12.9.2018 0,4MB
Prac. prvého kontaktu Trnava 12.9.2018 0,4MB
Prac. prvého kontaktu Tvrdošín 12.9.2018 0,4MB
Právnik / právnička Banská Bystrica 12.9.2018 0,4MB
Právnik / právnička Liptovský Mikuláš 12.9.2018 0,4MB
Právnik / právnička Trenčín 12.9.2018 0,4MB
Právnik / právnička Trnava 12.9.2018 0,4MB
Právnik / právnička Tvrdošín 12.9.2018 0,4MB
Právnik / právnička Žiar nas Hronom 12.9.2018 0,4MB