Kariéra

Zamestnanci v Centre právnej pomoci sú odmeňovaní v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Základná stupnica platových taríf tvorí prílohu č.3 tohto zákona.

Voľné pracovné pozície:

Príloha / odkaz Dátum ZVEREJNENIA Veľkosť
Výzva na pozíciu: LEKTOR/LEKTORKA
28.05.2018 797kb
VK: Metodik 3
31.05.2018 304kb
VK: Asistentka – Bratislava
31.05.2018 306kb
VK: Právnik – Nitra
31.05.2018 342kb
VK: Právnik – Trenčín
31.05.2018 346kb
VK: Právnik – Banská Bystrica
31.05.2018 347kb
VK: Právnik – Žiar nad Hronom
31.05.2018 347kb
VK: Právnik – Prešov
31.05.2018 350kb