Súhrnné správy o zákazkách v roku 2015

Súhrnná správa o podlimitných zákazkách s cenou vyššou ako 1000 eur bez DPH

v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Príloha Dátum ZVEREJNENIA Veľkosť
zákazky v prvom štvrť roku 2015 14.5.2015 0,2 MB
zákazky v druhom štvrť roku 2015 06.7.2015 0,2 MB